Korisnički login

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Cestica

Općinsko vijeće Općine Cestica na 23. sjednici, održanoj 18. siječnja 2013. godine donosi:- Odluka o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cestica

- Odluka o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cestica

- Odredbe za provođenje

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

- Odluka o prestanku važenja Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

- Odluka o poslovima utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza u 2013. godini

- Odluka o imenima ulica i trgova na području Općine Cestica

- Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Trga Ivana Pavla II.

- Odluka o sufinanciranju smještaja djece u predškolsku ustanovu

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Cestica za 2013. godinu

- Odluka o zaduživanju

Sve Odluke se nalaze na :
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/SVVZ113.pdf