Korisnički login

Održana Skupština Vatrogasne zajednica općine Cestica

Pohvala radu vatrogasne zajednice i svih društava

    Nakon što su održane sjednice skupština cestičkih dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD Gornje Vratno sjednicu je održao 14. siječnja, Križovljan Cestica 28. siječnja, Virje Križovljansko 4. veljače, Gradišće 11. veljače, Lovrečan Dubrava 25. veljače i DVD Babinec 3. ožujka), održana je u petak, 9. ožujka 2012. godine i skupština Vatrogasne zajednice općine Cestica, a domaćin ovogodišnje sjednice bili su vatrogasci DVD-a Virje Križovljansko.

      Sjednica je održana u dvorani DVD-a Virje Križovljansko, a istoj su uz cestičke vatrogasce prisustvovali i gosti, načelnik općine Mirko Korotaj, Zvonko Biškup predsjednik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, počasni predsjednik VZO cestica Antun Knezoci, te predstavnici općinskih zajednica, Petrijanec, Maruševec i Vidovec, te vatrogasci iz susjedne Slovenije, iz Ptuja, Ormoža, Cirkulan i Zavrč, predstavnice KUD-a općine Cestice te članovi Udruge umirovljenika i vinogradara Sveti Martin Cestica, predstavnici Knjigovodstvenog servisa Luka.

      Skupština je započela izvođenjem hrvatske i vatrogasne himne, a prisutni su se minutom šutnje prisjetili i umrlim i stradalih vatrogasaca i poginulih branitelja u Domovinskom ratu. U uvodnom dijelu sve nazočne pozdravio je Darko Majhen, predsjednik Zajednice, a u radno voditeljstvo još su izabrani zapovjednik Milenko Biškup i Ivica Vočanec koji je vodio zapisnik. Iscrpno izvješće o radu Zajednice podnio je sam predsjednik, a u izlaganju je naglasio da su cestičke vatrogasne postrojbe prošle godine sudjelovale u gašenju 13 požara i sudjelovale na 6 tehničkih intervencija te ostalim oblicima djelovanja bile na pomoć stanovništvu. U gašenju požara i intervencijama sudjelovala su 102 vatrogasca za što je utrošeno tristotinjak sati dobrovoljnog rada.

       Iz opširnog izvješća podsjećamo da su članovi VZO Cestica sudjelovali u EU - projektu Izgradnja europskog identiteta kroz zajedničke tematske i kulturne suradnje ili skraćeno EUR-ID-a za što je već na sjednici Zajednice održane 3. veljače 2011. godine pripremljen plan aktivnosti. U realizaciji projekta, uz općinu Cestica sudjelovale su i općine Mlinarci iz Mađarske, Cirkulane iz Slovenije i Heiningen iz Njemačke, a od pet događanja prvo je na redu bilo  međunarodno vatrogasno natjecanje, 7. svibnja 2011. godine. Domaćin natjecanja bilo je DVD Babinec, a slijedeći dan, 8. svibnja održana je i zajednička proslava vatrogasnog zaštitnika Sv. Florijana.  Prisustvovalo se misi u župnoj crkvi Sv. Križa u Radovcu, a povorku od vatrogasnog doma Babinec do crkve pratila je su dvije limene glazbe. Po prvi puta i limena glazba iz Heiningena.

 U svibnju mjesecu pripadnici VZO Cestica organizirali su posjet djece i mladeži Vatrogasnom muzeju i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Varždina, a u tom mjesecu izvršen je pregled hidrantske mreže, te je ustanovljeno da je od 362 hidranta njih 30 neispravnih. Putem letaka sva domaćinstva dobila su informacije o preventivnom djelovanju, sprečavanju nastanka požara kao i najnužnijim uputama za gašenje s brojevima telefona službe za poziv pomoći.

    U mjesecu zaštite od požara kod DVD-a Križovljan Cestice organizirana taktičko pokazna vježba spašavanja i gašenja, a natjecanje vatrogasnih postrojbi VZO Cestica u gašenju požara organizirano je i provedeno kod DVD-a Gradišće početkom rujna.

    Zbog vrlo intenzivne suradnje s kolegama vatrogascima iz pograničnih područja Republike Slovenije, 30. rujna, na poziv zapovjednika PGD-a Zavrč Branka Skoka, predsjednik Zajednice Darko Majhen prisustvovao je s kolegama iz Zavrča i Ptuja na Danu zaštite i spašavanja Republike Slovenije u Kopru, a  20. listopada 2011. održana je, već tradicionalna, 7. međunarodna pokazna vježba između DVD-a Lovrečan-Dubrava i PGD-a Zavrč.

Osim aktivnosti koje se vode pod okriljem Zajednice, pojedina društva organiziraju i razne manifestacije, natjecanja i susrete. Tako je DVD Babinec organizirao seoske igre, DVD Virje Križovljansko malonogometni vatrogasni turnir, DVD Lovrečan Dubrava Kup brzinskog spajanja usisnog voda, a DVD Križovljan Cestica priredio je 1. kup Franjo Vundrl.

        Za potrebe vatrogastva Općina Cestica godišnje osigurava 231 tisuću kuna, a za vatrogasnu opremu lanjske je godine utrošeno 113.591 kuna. Za rad operative samo za troškove goriva, osiguranja članova i liječničkih pregleda društava u Zajednici se u 2011. godini utrošilo preko 48.139,26 kuna, a važeća liječnička uvjerenja ovjerena od strane specijaliste medicine rada u 2011. godini posjeduje 70 operativnih članova. Naglašeno je da unatoč krizi sredstva za rad vatrogastva i civilnu zaštitu Općina Cestica nije smanjivala na čemu je predsjednik Darko Majhen zahvalio načelniku Mirku Korotaju, a raduje i velik broj pomažućih članova koji značajno doprinose unaprjeđenju vatrogastva. 

      Na skupštini izvješća su još podnijeli Marijan Horvatić, o finacijskom poslovanju i za nadzorni odbor Slavko Talan, a za novog člana Nadzornog odbora izabran je Zvonko Majer. Jednoglasnom odlukom prihvaćen je i novi Statut Vatrogasne zajednice općine Cestica i plan rada za ovu godinu.

       Čestitke na uspješnom radu cestičkim vatrogascima uputio je Zvonko Biškup, predsjednik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, a pohvalu radu cjelokupnog cestičkog vatrogastva i Vatrogasne zajednice izrekao je i načelnik općine Mirko Korotaj i naglasio da sva društva i Zajednica na području općine dobro rade i uvijek su se spremna uključiti u projekte općine i pomoć stanovništvu, ne samo u pitanjima vatrogastva već i u ostalim aktivnostima od kojih je značajna doprema pitke vode stanovništvu do kojih još nije provedene vodovodna mreža. Sudionike sjednice pozdravio je Antun Kruhek, predsjednik VZO Vidovec, a čestitke u ime Zajednice Petrijanec uputio je Zvonko Mikac, u ime VZO Maruševec Renato Podbojec, te Edo Latović u ime tvrtke Vatropromet. Na dobru suradnju između VZO Cestice, DVD-a Gornje Vratno i cestičkih umirovljenika osvrnuo se Milan Borak, predsjednik Udruge umirovljenika, a plod te suradnje biti će moderno opremljena streljana za zračnu pušku koja se gradi u potkrovlju društvenog doma u Gornjem Vratnu, ukupne površine preko 130 četvornih metara. Čestitke su uputili i predstavnici slovenskih vatrogasnih društava, Branko Skok u ime Območne gasilske zveze Ptuj, Mirko Kosi iz  Vatrogasnog saveza Ormož i Anton Kokot, predsjednik PGD-a Cirkulane.

         Osamostaljenjem Republike Hrvatske došlo je i do preustroja vatrogastva te cestička vatrogasna društva od 1993. godine djeluju u sklopu Vatrogasne zajednice općine Cestica, preko koje su uključena u Vatrogasnu zajednicu Varaždinske županije i Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, a na osnivačkoj skupštini VZO Cestica održanoj 25. kolovoza u Babincu za prvog predsjednika izbran je Antun Knezoci koji na čelu ostaje do 2005. godine kada istu preuzima sadašnji predsjednik Darko Majhen.  U rad vatrogasnih društava danas je uključeno preko 1000 članova,  272 žene i 736 muških članova. U operativnom članstvu djeluje 71 član (70 muških i 1 žena), izvršnih vatrogasaca je 84 (17 ž), pričuvnih 73 (5 žena), a među veteranima je 6 muškaraca. U počasnom članstvu je 18 muških i 4 žene, a u vatrogasni pomladak i mladež uključeno je 35 članica i 97 muških članova. Najveći broj članica evidentiran je u pomažućem članstvu, 210 žena i 410 muškaraca, istaknuto je na sjednici Skupštine Vatrogasne zajednice.

   Za cijelo vrijeme trajanja sjednice Skupštine sudionici su na platnu mogli pratiti slikovni prikaz najznačajnijih događanja protekle godine, od sjednica, vježbi i susreta do gašenja požara na odlagalištu u Gornjem Vratnu, vatrogasnih vježbi i natjecanja do proslava i susreta. Nakon službenog dijela domaćin susreta, DVD Virje Križovljansko priredio je prigodni domjenak, a u nastavljenom druženju nastavljeni su razgovori o daljnjoj suradnji i unaprjeđenju vatrogastva.

 

    U nastavku nekoliko fotografija s održane sjednice Skupštine VZO Cestica

 

22_095251_67.jpg 22_095304_41.jpg 22_095314_08.jpg 22_095322_34.jpg 22_095331_99.jpg 22_095341_48.jpg 22_095357_26.jpg 22_095409_09.jpg 22_095416_55.jpg 22_095425_58.jpg