Korisnički login

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Cestica

Odluke izglasane na 14. sjednici Općinskog vijeća 2011. godine održane dana 03. lipnja 2011. godine.

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica
Puna verzija: 39.00 KB
ZIP verzija: 9.03 KB
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Cestica
Puna verzija: 48.50 KB
ZIP verzija: 11.77 KB
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cestica
Puna verzija: 26.00 KB
ZIP verzija: 7.46 KB
Odluka o osnivanju tima civilne zaštite opće namjene za područje Općine Cestica
Puna verzija: 30.00 KB
ZIP verzija: 8.24 KB
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora sa Općinom Cestica
Puna verzija: 48.00 KB
ZIP verzija: 12.41 KB