Korisnički login

Izbori za vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina na izbore za vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Izbori će se održati u nedjelju, 10. srpnja 2011.
Pripadnici nacionalnih manjina putem vijeća nacinalnih manjina i predstavnika nacionalne manjine u lokalnim jedinicama imaju pravo predlagati mjere za unaprjeđenje položaja nacionalnih manjina, isticati kandidate za dužnosti u tijelima lokalne jedinice, biti obavješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice, a tiče se položaja nacionalne manjine, davati mišljenja na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama te brinuti o pravima i slobodama pripadnika nacionalnih manjina u lokalnim i regionalnim sredinama.
U vijeća nacionalnih manjina općine bira se 10 članova, u vijeća nacionalnig manjina grada bira se 15, a u vijeće nac. manjina županije bira se 25 pripadnika nacionalne manjine.
Članovi vijeća nac. manjina i predstavnici nac. manjina biraju se neposredno tajnim glasovanjem za razdoblje od 4 godine.
Biračko pravo (aktivno i pasivno) u izborima za članove vijeća nac. manjina odnosno predstavnika određene nac. manjine imaju pripadnici te nac. manjine, koji su navršili 18 godina, s prebivalištem u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za koje su pojedini izbori raspisani, dakako, uz uvjet da su upisani u izvatku iz popisa birača ili da glasuju na temelju zakonom propisane potvrde.
Dakle, na ovim izborima pripadnicima nac. manjina omogućava se izbor osoba za koje smatraju da će ih najbolje zastupati.
Za članove vijeća nacionalnih manjina bit će izabrani kandidati koji će dobiti najveći broj glasova birača koji su glasovali, ovisno o broju članova vijeća nacionalne manjine koji se bira u pojedinoj jedinici, a za predstavnika nacionalne manjine bit će izabran onaj kandidat koji će dobiti najveći broj glasova birača koji su glasovali.
Glasovanje traje neprekidno od 7 do 19 sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.
Radi utvrđenja identiteta na biračko mjesto obavezno ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu te korektnim ponašanjem pomozite vašim sugrađanima, članovima biračkih odbora da uredno i točno obave svoju važnu dužnost.
Poštujte tuđe pravo na tajnost glasovanja i zahtjevajte da se isto pravo osigura vama.
Dakle, izlazak na izbore i davanje glasa za onog kandidata za kojeg smatrate da će časno i odgovorno obnašati ovu dužnost je i pravo i građanska dužnost.
Zato pozivamo sve birače na izlazak na izbore.

Za sve daljnje informacije obratite se nadležnim izbornim povjerenstvima u Vašoj jedinici na adresama i brojevima telefona objavljenim na internet stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr