Korisnički login

U utorak, 31. svibnja 2011. u OŠ Cestica

Knjiga „Općina Cestica – Naselja i stanovništvo“ poveznica prošlosti i sadašnjosti

        Kako je bilo i najavljeno, u utorak, 31. svibnja 2011. godine s početkom u 19 sati održano je u predvorju Osnovne škole Cestica predstavljanje najnovije knjige o cestičkoj općini, a koja je pod nazivom „Općina Cestica – naselja i stanovništvo“ izašla u izdanju tvrtke Prekorje doo iz Križovljana i može se nabaviti u trgovini ZID u Cestici i Centar Dugi u Gornjem Vratnu.

     Program predstavljanja vodila je učiteljica Katica Obadić, a unatoč godinama iz Osijeka je na promociju došao i fra Zvonko Marija Pšag (87), Križovljančanin koji uz sve svoje  redovničke, župničke i svećeničke obveze veliku pažnju posvećuje crkvenoj glazbi i pjevanju, svira na orguljama sklada i vodi pjevačke zborove i održava koncerte na orguljama.

     U uvodnom dijelu voditeljica je naglasila kako je nakon knjige „Zapisi iz Cestice“ ovo druga autorova knjiga o zavičaju, istaknula je: - Posebna vrijednost ove knjige po mojem su sudu prijepisi matičnih knjiga župe Križovljan. Budući da ćemo stručna mišljenja slušati u glavnom dijelu ovog predstavljanja, dozvolite mi da vam ispričam jednu crticu vezanu uz ovu knjigu:Zgodilo se da sam još „topli“ (tek otisnuti) primjerak knjige dobila istog dana kad smo doma imali posjet osoba koje su iselile iz našega kraja. Pohvalila sam se knjigom! Nećete vjerovati: čitavu večer, do kasno u noć, gospođa je listala, tražila, ispisivala, oduševljeno komentirala kad bi pronašla ime neke svoje prabake ili pradjeda za koje je čula u svojoj mladosti, a sada – evo, tu, crno na bijelom, piše kad su se rodili, tko su bili njihovi roditelji, tko kumovi, tu je i adresa na kojoj su živjeli… Otvorila su se joj vrata u vlastiti život, prepoznala je sebe u osobama kojih već dugo nema, našla je svoje korijene…
   Mislim da je i u tome prava vrijednost neke knjige: da dopre do čitatelja i uspostavi s njim osobni odnos. Uvjerena sam da ova knjiga ima te kvalitete i da će se mnogi budući čitatelji upustiti u otkrivanje svojega podrijetla i vlastitih korijena. A to doista može biti avantura!
  Prema rasporedu prvi je riječ na predstavljanju uzeo Damir Hrelja prof, ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu, koji je između ostalog rekao – Nakon monografije objavljene 2005.g. Općina Cestica dobiva još jedan vrijedan rad, koji najvećim dijelom zahvaća prošlost, ali dijelom i sadašnjost ove općine smještene na krajnjem sjeverozapadu Republike Hrvatske. Rad Franje Talana „Općina Cestica – naselja i stanovništvo“ rezultat je autorovog trajnog interesa za događaje i ljude na prostoru iz kojeg i sam potječe i na kojem i danas živi.

Na početku rada teritorij Općine Cestica predstavljen je prikazom njezinog geografskog   i prometnog položaja kao i  osnovnim prikazom strukture naselja koja ulaze u sastav Općine. Autor  ovdje donosi statističke podatke  o  stanovništvu, te gustoći naseljenosti pojedinih dijelova Općine na temelju popisa stanovništva iz 2001.g. Ove će podatke svakako biti zanimljivo usporediti s podacima dobivenim popisom stanovništva završenim prije nekoliko tjedana. U uvodnim poglavljima donose se i zanimljivi i vrijedni podaci za upravnu povijest ovog područja od sredine 19. do kraja 20.st. Koristeći izvorno arhivsko gradivo, koje se čuva u Državnom arhivu u Varaždinu autor dolazi do vrlo zanimljivih podataka o funkcioniranju javne uprave u vrijeme dok je područje današnje općine Cestica bilo u sastavu Upravne općine Vinica. Posebnu pažnju autor će, sasvim opravdano, posvetiti počecima djelovanja Općine Cestica Križovljan 1906.g. U preglednom prikazu njezine povijesti Autor će posebnu pažnju posvetiti stradanju stanovništva u ratnim zbivanjima, što nas i ne treba začuditi s obzirom na njegovo višegodišnje bavljenje ovom problematikom. Ovdje pronalazimo i podatke o konstituiranju lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, te tijelima općinske uprave u Cestici od 1993. do onih formiranih nakon  posljednjih lokalnih  izbora održanih 2009.g., ali i osnovne podatke o društvima i udrugama koje djeluju na području Općine.  

   Poglavlja Kulturno-povijesna baština i Naselja općine Cestica i njihove znamenitosti  mali  su turistički vodič Općine, što je naglašeno bogatim slikovnim prilozima.

    Središnji i opsegom daleko najveći dio rada nastao je na osnovu podataka sadržanih u maticama krštenih župe Križovljan za razdbolje 1858-1877., odnosno 1878-1895.g. Štoviše, najvećim dijelom radi se upravo o prijepisima zapisa iz spomenutih matica, po čemu ovaj rad spada i u objavljivanje izvornog arhivskog gradiva. Autor kao da upravo u maticama pronalazi najvjerodostojniji izvor za iščitavanje povijesti prostora u kojem živi.

    U završnom dijelu predstavljanja prof Hrelja je istaknuo: - Nakon prijepisa vrijednih arhivskih izvora autor donosi nekoliko sličica iz prošlosti ovog prostora, a na samom kraju u potrazi je za mogućnošću spašavanja jednog od najvrednijih dvoraca Hrvatskog zagorja – Križovljangrada.

   Povezujući prošlost i sadašnjost u živu i osmišljenu cjelinu autor je stvorio vrijedan i zanimljiv rad koristan kako profesionalnim povjesničarima tako i svima onima koji žele tek saznati nešto više o prošlosti prostora na kojem žive.

U iscrpnom osvrtu prof. Dr. Stjepan Hranjec, predsjednik Matice hrvatske Čakovec je naglasio. 

      Najprije bih želio pripomenuti o autoru i to načelno - monografije nekog kraja najbolje može pisati upravo «domaći sin» - činjenica može pretpostaviti stanoviti subjektivnost u pristupu ali je daleko važnija činjenica da takav autor nosi temu u sebi, dakle da je emotivno srastao s njom i tada samo takav odnos daje rezultate, odnos koji ne pita za napore, utrošeno vrijeme, novčane izdatke i slično - to je slučaj upravo s Franjom Talanom-

   Svaka monografija vrlo je složeno djelo, napisati je ne pretpostavlja samo «kopanje» po arhivskoj građi i dokumentima nego pretpostavlja i odluku kako takvu knjigu strukturirati - uobičajena struktura je da se najprije tema (kraj) lokalizira zemljopisno i osobito povijestno, te da se nakon toga dade pregled današnjega stanja, odnosno današnja osobna iskaznica = lokalna samouprava, udruge, kulturni spomenici i slično tome - međutim, autor je složio ovu knjigu «netipično» ako se tako može reći, u kojoj se mogu izdvojiti i naglasiti ove njene odlike, to jest glavni dijelovi:

a)   na prvom mjestu čitatelja impresionira bogata fotograđa, osobito sakralni spomenici, što nije samo svjedočenje slikom nego govori i o katoličkoj kulturnoj prošlosti ovoga kraja koji danas administrativno obuhvaća općina Cestica.

b)   knjiga nije opterećena detaljnim, počesto suhoparnim povijestnim materijalom i interpretacijom nego je autor s mjerom koristio i uvrstio samo one činjenice koje u bitnome ilustriraju noviju povijest kraja, posebice od polovice 19. stoljeća;

c)  autor se pretežito bavi stanovništvom naselja koje obuhvaća današnja općina, vrlo detaljnim uvidom u matične knjige; doduše, riječ je o samo o jednoj župi, Križovljan i to, okvirno, u drugoj polovici 19. stoljeća, čime si je već unaprijed «zadao» obvezu da popis kompletira za razdoblje naovamo, a to vrijedi i za ostale župe - posao izuzetno složen i naporan ali isto tako i izuzetno vrijedan;

d)   u tom okviru autor je znatno mjesto izdvojio za žrtve poraća, što je predmet njegova višegodišnjeg tragalačkog zanimanja, a isto tako i za sudionike i stradalnike u Domovinskom ratu;

e)  posebno je hvalevrijedno što je detaljno predstavio svećenike rođene u ovom kraju kao i redovnice jer o tim samozatajnim ljudima a važnima za ne samo vjersko nego i nacionalno osvješćivanje malo tko piše;

f)  isto je tako originalna zamisao što se autor odlučio da izdvoji najčešća imena i prezimena («ime i priimek») jer prvi podatak ilustrira duboku katoličku pripadnost ovoga kraja, drugi pak nacionalno, odnosno širezavičajnu, jer se iz toga popisa vidi da su u ovome kraju stoljećima živjeli «domaći» ljudi, kajkavski Hrvati.

Sto reći kao svojevrstan zaključak?

    U završnom dijelu predstavljanja prof. Hranjec je naglasio

-Knjiga «Općina Cestica, Naselja i stanovništvo» ukoričena je memorija, što i jest svaka knjiga, zapisano i otisnuto pamćenje jednoga kraja, naselja, naroda. Već zbog toga ona zaslužuje ne samo našu i Vašu pozornost nego i potrebu da se nađe na polici svake kućne knjižnice. G.Talan je dao, na vrlo pregledan i čitak način ispisan prikaz socijalnih, društvenih, povijestnih i vjerskih prilika cestičkoga kraja od druge polovice 19.stoljeća, temeljen na bogatoj arhivskoj građi, što nije samo zalog vjerodostojnosti nego i rekonstrukcija bogate povijesti.

-Knjigom je pružio poticaj i bazu za daljnja istraživanja jer je poznato: «Narod koji ne cijeni prošlost ne će imati niti budućnosti»

-Napokon, autor je pokazao koja je dužnost svakoga prosvjetnoga djelatnika glede rodnoga mu kraja - to je, takav zahvat, zapravo DUG ili VRAĆANJE DUGA rodnom kraju u kome je svatko od nas rođen ali kome, u skladu sa svojim zanimanjem i svojom strukom, treba ZAHVALITI svome zavičaju - to je kolega Talan na najbolji način i dosad činio a učinio je to i sada te mu u tom smislu najsrdačnije čestitam!

      U ime Tiskare Zelina na predstavljanju je govorio Đuro Žigrović, a u svom govoru je naglasio Zahvaljujem se dragom Franji što me pozvao na promociju ove prekrasne knjige. Prije tri godine bio sam na ovom istom mjestu na predstavljanju knjige „Zapisi iz Cestice“, a ovom novom bogato opremljenom knjigom, sa puno fotografija, općina dobiva još jedan vrijedan rad koji će ostati u naslijeđe budućim generacijama. U knjizi je prikazana prošlost i sadašnjost ove općine od početaka dvadesetog stoljeća do danas. Meni je posebno zanimljivo to što je tu puno podataka koji su preuzeti iz Matice krštenih župe Križovljan u razdoblju 1858. do 1895. Ti podaci mogu poslužiti mnogima koji žele istraživati svoje porodično stablo. Ja znam kako je teško doći do takvih podataka jer sam godinama prikupljao podatke za svoju porodicu koje sam uklopio u knjigu izdanu u vlastitoj nakladi. Zbog toga mislim da je ova knjiga vrijedno dijelo koje će moći koristiti svi zainteresirani ljudi ovog Vašeg prekrasnog kraja sada i ubuduće.

     Autoru želim još puno uspijeha u radu i još dosta knjiga jer sve što je zapisano ostane zauvijek.

Fra Bono Zvonimir Šagi osvrnuo se na svećenike i kapucine rođene u župi Križovljan i napomenuo da je u Kapucinima bio i brat pokojnog fra Ilije, fra Ferdinad koji je umro u Celju.

    Čestitke za izdanje nove knjige o općine Cestica autoru je uputio načelnik Mirko Korotaj koji je naglasio: Danas je Općina Cestica opet bogatija. Bogatija je zahvaljujući gospodinu Talanu koji cijeli svoj vijek, svoj rad posvećuje općini Cestica. Kad sam prije desetak godina došao u Gimnaziju pitali su me pa gdje je ta Cestica. Danas s ovog javnog mjesta mogu reći da u Hrvatskoj, a da ne kažem u Varaždinskoj županiji svi znaju za Cesticu, a zna se zahvaljujući radu i mladima, pogotovo gospodinu Franji Talanu. 

   Na kraju je istaknuo da ništa ne dolazi slučajno, a za povijest, za istraživanje i pisanje o ovom području prvi je na tome počeo raditi naš velečasni Ivan Košić.

      U programu je sudjelovao i Muški zbor župe Križovljan, koji je ovaj put nastupio u sastavu Srećko Dugi, Davor Hohnjec, Vlado Županić, Miro Novak, Marko Premuž, Marijan Županić, Marijan Borak i Anđelko Ramuščak, a na repertoaru su bile pjesme Milost, Tiho pojte maleni slavuji, Tebe lepo ja pozdravljam i Ružo crvena ( tekst pjesme je: Ružo moja crvena, neubrana ljubavi, ti si bol jedina, suza moje mladosti. Recite joj da bez nje nestale su sve nade ljubavi, sve tuge radosti, da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Prošlo je već godina, neubrana ljubavi, još si bol jedina, uspomena mladosti. Recite joj... ), za što su nagrađeni toplim pljeskom.

    U završnom dijelu je na video zidu prikazano dvjestotinjak fotografija snimljenih u razdoblju od dvadesetih godina prošlog stoljeća do današnjih dana, a na kraju predstavljanja autor je zahvalio svima koji su pomogli u izdanju knjige, Općini Cestica i sponzorima kao i obiteljima koje su ustupile podatke. Zahvalio je i voditeljici, Katici Obadić, predstavljačima i Zboru koji je za veoma uspješan nastup na 13 Vukovarskim adventskim svečanostima, održanim na drugu nedjelju Došašća, u Hrvatskom domu dobio i zasluženi pljesak, a zahvalio je fra Zvonku za dolazak iz Osijeka, kao i prijateljima iz Kotoribe (Dragica Markan i Zlatko Pišpek) i Varaždina (Franjo Črep i Stanko Lazar), vlč Vlado Borak je došao iz Svetog Đurđa,  ....  

    Na kraju predstavljanja prisutnima se obratio i fra Zvonko Marija Pšag, kapucin iz Osijeka i autoru poklonio knjigu notnih zapisa koja je pod naslovom „S pjesmom kroz život – pjevam tebi Gospodine“ pripremljena u Osijeku 2007. godine, a u kojoj su otisnute „skladbe glazbenika i orguljaša“ o Zvonka.

    Na predstavljanje je pozvan i prof. Zvonimir Šeparović, koji je u nemogućnosti dolaska zapisao: Dragi Franjo, čestitam na još jednom Tvom uspjehu - CESTICA je vrijedna ovakve publikacije. Ti svoj kraj zaista predstavljaš na najbolji način. Nažalost nisam u mogućnosti pribivati promociji.

     Koristim priliku da Te obavijestima da je naš Zbornik radova Petog kongresa upravo izišao iz tiska. Ti imaš svoj autorski primjerak, ako Ti se žuri dogovori se sa Jadrankom pa će Ti ona uručiti Tvoj primjerak. U Zagrebu će biti promocija na dan godišnjice Kongresa u Muzeju Mimara u 11. sati 18. lipnja 2011. Svakako dođi jer ćemo prije promocije održati i Godišnju izbornu skupštinu HŽD-a kojeg si član.

 Srdačan pozdrav

Tvoj Zvonimir 

 Nekoliko fotografija s predstavljanja održanog u Cestici 31. svibnja 2011. godine

 

08_094623_73.jpg 08_094631_85.jpg 08_094640_95.jpg 08_094651_95.jpg 08_094659_33.jpg 08_094728_49.jpg 08_094739_13.jpg 08_094747_19.jpg 08_094814_87.jpg 08_094829_36.jpg 08_094838_62.jpg 08_213846_69.jpg