Korisnički login

U utorak 31. svibnja 2011. u OŠ Cestica

    Predstavljanje knjige - Općina Cestica - Naselja i stanovništvo

 Koje će se održati u utorak, 31. svibnja u 19,30 u  Osnovnoj školi Cestica, Dravska 2,  

Knjigu će predstaviti:

 Katica Obadić, voditeljica programa 
Damir Hrelja, prof. ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu
fra. Bono Zvonimir Šagi, teolog i publicist
Đuro ŽigrovićTiskara Zelina d. d. 
Prof. dr. Stjepan Hranjec, predsjednik MH Čakovec 
Franjo Talan - autor i urednik

 Katica Obadić, voditeljica programa 
Damir Hrelja, prof. ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu
fra. Bono Zvonimir Šagi, teolog i publicist
Đuro ŽigrovićTiskara Zelina d. d. 
Prof. dr. Stjepan Hranjec, predsjednik MH Čakovec 
Franjo Talan - autor i urednik

 Katica Obadić, voditeljica programa 
Damir Hrelja, prof. ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu
fra. Bono Zvonimir Šagi, teolog i publicist
Đuro ŽigrovićTiskara Zelina d. d. 
Prof. dr. Stjepan Hranjec, predsjednik MH Čakovec 
Franjo Talan - autor i urednik

U programu sudjeluje i Muški zbor župe Križovljan, a u sklopu predstavljanja održat će se projekcija fotografija i karata objavljenih u knjizi  

Iz sadržaja - strana

Iz sadržaja - strana

Iz sadržaja - strana

Predgovor............................................................................................................................. 5

Općina Cestica...................................................................................................................... 7

Smještaj stanovništva i gustoća naseljenosti.................................................................. 8

Prometna povezanost...................................................................................................... 9

U sastavu općine Vinica.................................................................................................. 11

Općina Križovljan - Cestica od 1. siječnja 1906. godine............................................... 13

Općina Križovljan - Cestica u doba Drugog svjetskog rata........................................... 15

Život stanovništva nakon Drugog svjetskog rata............................................................ 16

Stradanje stanovništva naselja općine Cestica u ratovima XX. stoljeća........................ 16

Žrtve Prvog svjetskog rata....................................................................................... 17

Stradali u Drugom svjetskom ratu i poraću............................................................. 17

Zatvori i progoni stanovništva poslije Drugog svjetskog rata................................. 19

Žrtve i stradali u Domovinskom ratu....................................................................... 20

Općina Cestica u samostalnoj Republici Hrvatskoj........................................................ 23

Općinska vlast za razdoblje 1993. - 1997. godine......................................................... 23

Općinska vlast za razdoblje 1997. - 2001. godine.......................................................... 24

Općinska vlast za razdoblje 2001. - 2005. godine.......................................................... 24

Općinska vlast za razdoblje 2005. - 2009. godine.......................................................... 25

Općinska vlast za razdoblje 2009. - 2013. godine.......................................................... 27

Društveni život i udruge................................................................................................. 29

Kulturno povijesna baština............................................................................................. 30

Spomenici, kapelice i raspela......................................................................................... 30

Župa Uzvišenja Svetog Križa – Križovljan.............................................................. 30

Župa Svete Barbare – Natkrižovljan........................................................................ 35

Kapelice, spomenici i raspela u naselju Dubrava Križovljanska............................ 38

Križovljangrad......................................................................................................... 39

Crkve i kapele općine Cestica......................................................................................... 40

Oltari crkva i kapela................................................................................................ 41

Crkva Svete Barbare – Natkrižovljan...................................................................... 41

Crkva Uzvišenja Svetog Križa – Radovec................................................................ 42

Kapela Blaženog Alojzija Stepinca u Otok Virju..................................................... 43

Kapela Uznesenja Marijina u Križanču................................................................... 43

Kapela Svetog Lovre u Lovrečanu........................................................................... 44

Naselja općine Cestica i njihove znamenitosti............................................................... 45

Ostale javne zgrade i objekti ................................................................................... 52

Pregled broja stanovnika i naselja po popisima od 1857. - 2001. godine...................... 57

Popis kućnih brojeva po katastarskim općinama i naseljima ........................................ 58

Površina zemljišta na području općine Cestica prema katastarskim općinama.............. 59

Pregled ulica i kućnih brojeva po naseljima................................................................... 59

Zbirni statistički podaci o broju domaćinstava općine Cestica po naseljima prema

popisu stanovništva iz 2001. godine........................................................................ 66

Grafički prikaz broja stanovnika i domaćinstava naselja općine Cestica 2001. godine. 67

Najzastupljenija prezimena stanovnika 2001. godine................................................... 68

Abecedni popis i zastupljenost prezimena 2001. godine................................................ 69

Popis prezimena po pojedinim naseljima 2001. godine................................................. 74

Popis stanovnika prema nacionalnoj pripadnosti 1991. godine...................................... 77

Popis stanovnika općine Križovljan - Cestica prema vjeri i materinjem jeziku za prvog

popisa u Kraljevini Jugoslaviji 1921. godine........................................................... 78

Župa Križovljan.................................................................................................................... 79

Župna crkva Uzvišenja Svetog Križa u Radovcu........................................................... 81

Kapela Svetog Lovre u Lovrečanu................................................................................. 81

Kapela Blaženog Alojzija Stepinca u Otok Virju........................................................... 82

Svećenici na službi u župi Križovljan............................................................................ 85

Svećenici rodom iz župe Križovljan............................................................................... 92

Redovnice rođene u općini Cestica................................................................................. 106

Službe i osoblje na pomoći u župi Križovljan................................................................ 107

Zvonari..................................................................................................................... 107

Orguljaši.................................................................................................................. 108

Anđelići.................................................................................................................... 109

Mješoviti pjevački zbor............................................................................................ 109

Muški zbor................................................................................................................ 110

Djevojačko društvo Srca Isusova ................................................................................... 111

Članice Društva u god. 1941................................................................................... 111

Djevojačko društvo Srca Isusova za župnikovanja vlč. Ivana Dugi........................ 113

Proštenja i hodočašća...................................................................................................... 114

Proštenja.................................................................................................................. 114

Hodočašća................................................................................................................ 114

Nadbiskup Alojzije Stepinac u župi Križovljan 1936. godine........................................ 117

Župa Natkrižovljan.............................................................................................................. 119

Župna crkva Svete Barbare u Natkrižovljanu................................................................. 119

Kapela Uznesenja Marijina u Križanču ......................................................................... 120

Svećenici na službi u župi Svete Barbare....................................................................... 120

Duhovni pomoćnici i kapelani na župi Svete Barbare.................................................... 126

Svećenici rođeni u župi Svete Barbare........................................................................... 127

Matica krštenih župe Križovljan za razdoblje 1858. - 1895. ........................................... 129

Zbirni statistički podatci o krštenicima s područja župe po naseljima za razdoblje

1858. - 1877. godine................................................................................................ 130

Najzastupljenija prezimena krštenika u razdoblju 1858. - 1877. godine........................ 132

Abecedni popis i zastupljenost prezimena krštenika u razdoblju 1858. – 1877............. 133

Imena krštenika evidentirana u Matici krštenih u razdoblju 1858. – 1877.................... 136

Abecedni popis i zastupljenost imena krštenika u razdoblju 1858.-1877...................... 137

Broj kućanstava po naseljima iz kojih su upisani krštenici u razdoblju 1858. – 1877... 138

Najzastupljenija prezimena krštenika po naseljima u razdoblju 1858. – 1877. ............. 139

Najzastupljenije adrese krštenika u razdoblju 1858. - 1877........................................... 140

Najzastupljeniji krstitelji u razdoblju 1858. - 1877. godine........................................... 141

Prvi i posljednji upis krštenja krstitelja u razdoblju 1858. - 1877.................................. 142

Popis krštenih 1858. – 1877 godine............................................................................... 143

Matica krštenih župe Križovljan za razdoblje 1878.-1895. ............................................. 277

Podatci o krštenicima po naseljima za razdoblje 1878. - 1895....................................... 277

Najzastupljenija prezimena krštenika u razdoblju 1878. - 1895. godine........................ 279

Abecedni popis i zastupljenost prezimena krštenika u razdoblju 1878. - 1895.............. 280

Imena krštenika evidentirana u Matici krštenih u razdoblju 1878. - 1895..................... 282

Abecedni popis i zastupljenost imena krštenika u razdoblju 1878. - 1895.................... 283

Broj kućanstva po naseljima iz kojih su upisani krštenici u razdoblju 1878. - 1895..... 284

Najzastupljenija prezimena krštenika po naseljima u razdoblju 1878. - 1895............... 285

Najzastupljenije adrese krštenika u razdoblju 1878. - 1895........................................... 286

Najzastupljeniji krstitelji u razdoblju 1878. - 1895. godine .......................................... 287

Prvi i posljednji upis krštenja krstitelja u razdoblju 1878. - 1895.................................. 288

Ostali svećenici-krstitelji u razdoblju 1878. - 1895. godine........................................... 289

        Popis krštenih 1878. - 1895 godine................................................................................... 290

Popis kuća, vlasnika i kućnih brojeva u naseljima Križovljan, Radovec i Vratno

upisanih u „Status animarum župe Križevljani 1907. - 34.“........................................... 425

Križovljan...................................................................................................................... 425

Radovec......................................................................................................................... 426

Vratno............................................................................................................................ 427

Iz povijesti općine Cestica.................................................................................................... 429

Foto - zapisi iz prošlosti naselja općine Cestica............................................................. 429

Stotinu i trideset godina od zatvaranja župskog groblja u Radovcu 1878. ................... 431

Može li se zaustaviti propadanje dvorca i perivoja Križovljangrad?............................. 434

Pogovor ................................................................................................................................. 441

O autoru................................................................................................................................ 443

Literatura............................................................................................................................. 445

Sadržaj ................................................................................................................................. 447

Zahvala ................................................................................................................................. 451

 

 

 

 

 

Na fotografijama u nastavku granice naselja iz 2001. godine i granice naselja iz 1971 (79)

26_183356_52.jpg 26_183407_49.jpg