Korisnički login

Javna nabava

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA SUKLADNO ČL. 75. - 83. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NARODNE NOVINE BROJ 120/2016)  S KOJIMA OPĆINA CESTICA NE  SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI:
 
1. Cridan d.o.o. Kolarovec