Korisnički login

U križovljanskoj župnoj crkvi održan Božićni koncert

Zabilježen prvi nastup zbora Molitveno pjevačke grupe Anđelići

         Kako je bilo najavljeno u pozivima i oglasima naviješteno u utorak, 29. prosinca održan je u križovljanskoj župnoj crkvi Uzvišenja svetoga Križa tradicionalni Božićni koncert koji već niz godina organizira Kulturno umjetničko društvo općine Cestica. U uvodnom dijelu prisutne je pozdravila Davorka Golubić, predsjednica KUD-a, a božićnim programom prvo se predstavio zbor Kulturno umjetničkog društva. Slijedio je, uz klavirsku pratnju Lucije Vočanec, nastup dječjeg zbora KUD-a, a zatim je pod dirigenstkom plaicom Marijana Županića nastupio mješoviti zbor župe Križovljan. Pljeskom je popraćen nastup Eme Habulin iz Varaždina, koja je nastupila uz klavirsku pratnju Martine Jakšić, a zatim su svoj premijerni nastup imali i članovi Pjevačko molitvene skupine Anđelići, koji uspješno vodi Nadica Levanić. Svoj program izveli su uz pratnju na orguljama Lucije Voćanec i uz zvuke gitare koju je svirao Franjo Drožđek iz Gornjeg Vratna, uz dirigenstku palicu prof Gordane Kos Kolar, Anđelići su nastupili u sastavu, donji red, s lijeva na desno: Marta Cestar, Barbara Horvat, Ana Marija Babić, Paula i Andreja Juričinec, u drugom redu bile su Paula Mesek, Doroteja Ivančić, Ana Veršić i Željka Mumlek, a nježne glasiće dječjeg zbora ovaj put su pojačale, u trećem redu Ana Vrbnjak, Monika Kanjir i Kristina Talan.  Sviranjem na gitari predstavio se Franjo Drožđek iz Gornjeg Vratna, a ovogodišnji nastup muškog pjevačkog okteta pojačao je Anđelko Ramuščak, voditelj Hrvatskog komornog orkestra i višegodišnji direktor Zagrebačke filharmonije. Sam koncert završio je zajedničkim nastupom svih izvođača, a u pjevanju pjesme Narodi nam se kralj nebeski, pridružilo se i slušateljstvo koje je dobro ispunilo crkvu, kako u lađi tako i u kapeli i sakristiji. Na kraju programa, publici i izvođačima je zahvalila Davorka Golubić, a svaki sudionik koji je nastupio u programu na poklon je dobio cvijet, ružu od krep papira koje su uručile članice cestičkog KUD-a.

     Na slijedećim fotografijama nastojat ćemo Vam predočiti dio atmosfere koja je vladala za vrijeme jednosatnog koncerta u kojima su nastupili domaći izvođači kao i gosti

1.       Fotografija – zajednički nastup svih sudionika

2.       Zbor Kulturno umjetničkog društva općine Cestica, prvi red, donji, slijeva na desno, Gordana Kos Kolar, Lucija Vočanec, Helena Juričinec, Monika Kanjir, Petra Vunderl, Tamara Rodeš, Ivana Rodeš, Maja Težak, Monika Vunderlih, Ana Vrbnjak, Kristina Talan, a u drugom redu su, slijeva na desno Slavica Obadić,  Elizabeta Mihin, Dorotea Ivančić, Natalija Vočanec, Davorka Golubić, Josipa Spevan, Ana Horvat, Marta Šobak i Marija Križanić

3.       Dječji zbor KUD-a općine Cestica, donji red, slijeva na desno: Jelena Vunderl, Tea Galijevski, Magdalena Cestar; Klara Ivančić, Ivona Lazar, Kiara Sabati, Dora Jamnik, Iva Belčić, a u drugom redu su: Petra Kranjčić, Anja Vori, Hana Ivančić, Lana Milec, Lorena Levanić, Mirela Kreć, Marta Cestar

4.       Mješoviti zbor župe Križovljan – voditelj Marijan Županić, u prvom redu su, s lijeva na desno: Dragica Drožđek, Biserka Knezoci, Vjekoslava Ivančić, Josipa Vunderl, Katarina Šiprak, Josipa Spevan, Sofija Posavec, Marta Šobark i Anka Horvat, a u drugom redu su članovi muškog okteta župe Križovljan

5.       Ema Habulin i Martina Jakšić

6.       Mali zbor Pjevačko molitvene grupe Anđelići potpomognut članicama KUD-a

7.       Lucija Voćanec i Franjo Drožđek

8.       Nastup muškog pjevačkog zbora župe Križovljan koji je nastupio u sastavu, s lijeva na desno: Davor Hohnjec, Srećko Dugi, Vlado Županić, Marijan Županić, Ivan Drožđek, Marko Premuž, Franjo Drožđek, Marijan Borak i Anđelko Ramuščak

9.       zajednicki nastup svih sudionika

10.    uručivanje poklon cvijeća sudionicima, izvođačima na Božićnom koncertu 2009. godine

11.    Cijele tijek koncerta sa zanimanjem je pratila prisutna publika

Zahvaljujem na podacima o imenima pjevača, Moniki Vunderlih, Davorki Golubić, Nadici Levanić, Gordani Kos Kolar i Marijanu Županiću, a svima želim sretnu i blagoslovljenu novu godinu.

31_204926_66.jpg 31_204937_18.jpg 31_204945_19.jpg 31_204953_24.jpg 31_205002_41.jpg 31_205016_13.jpg 31_205024_40.jpg 31_205032_48.jpg 31_205042_35.jpg 31_205049_88.jpg 31_205105_08.jpg