Korisnički login

Varaždinska županija objavila Javni poziv za prijevoz studenata

Varaždinska županija objavila je Javni poziv redovitim studentima s područja Varaždinske županije za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza.
U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje prava na subvencionirani prijevoz, studenti će - prilikom prijave na Javni poziv - trebati poštom dostaviti ispunjeni obrazac prijave, koji se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Varaždinske županije ili osobno na porti Varaždinske županije (Franjevački trg 7, Varaždin), potvrdu o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu, izdanu od strane visokog učilišta na koje je student upisan i presliku osobne iskaznice.
Sve dodatne informacije o provedbi postupka za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza mogu se dobiti na slijedećim brojevima telefona 042/390-540 i 042/390-513 ili na web stranici Varaždinske županije na www.varazdinska-zupanija.hr. Javni poziv otvoren je od dana objave u tisku do 30. listopada 2009. godine.