Korisnički login

Testiranje kandidata

                
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA CESTICA

KLASA: 022-05/09-01/113
URBROJ: 2186/03-01/1-09-7
Cestica, 02.09.2009.

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA KOJI ZADOVOLJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA ZA KOMUNALNOG REDARA OPĆINE CESTICAObavještavaju se kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja za komunalnog redara općine Cestica da će se  provjera znanja,  sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima održati dana 07.09.2009. godine (ponedjeljak), u prostorijama općine Cestica s početkom u 9,00 sati. Nakon pismene provjere znanja održat će se i intervju kandidata.

    Pravila i postupak testiranja kandidata nalazi se također na Internet stranici općine Cestica: www.cestica.hr.

S poštovanjem.

Načelnik:
Mirko Korotaj