Korisnički login

Obavijest o prijevozu učenika srednjih škola

   
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA CESTICA

KLASA: 602-03/09-01/
URBROJ: 2186/03-01/1-09-1
Cestica, 01.09.2009.


UČENICI SREDNJIH ŠKOLA NA PODRUČJU DRUGIH ŽUPANIJA
-    svima

PREDMET: Obavijest o prijevozu učenika srednjih škola koji se školuju na području drugih županija u šk. god. 2009/10.

- dostavlja se

Obavještavaju se učenici srednjih škola s područja općine Cestica, a koji se školuju na području drugih županija u šk. god. 2009/10., da sve potrebne podatke dostave u općinu Cestica na obrascima koji se nalaze u općini Cestica. Obrasce je potrebno ovjeriti u školi koju učenik pohađa. Spomenuti obrasci potrebni su Varaždinskoj županiji radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenika.


S poštovanjem.

  Načelnik:
 Mirko Korotaj