Korisnički login

4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Cestica
                 
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA CESTICA
         Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/09-01/
URBROJ: 2186/03-03/1-09-1
Cestica, 21.08.2009.

POZIV

Kojim se pozivate na 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Cestica koja će se održati dana 28. kolovoza 2009. godine (petak)  u prostorijama Općine Cestica s početkom u 20,00 sati.
Za sjednicu se predlaže slijedeći

Dnevni red:

1.    Aktualni sat
2.    Prihvaćanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica
3.    Donošenje Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Cestica
4.    Donošenje Odluke o osnivanju vijeća za prevenciju Općine Cestica
5.    Donošenje Pravilnika o plaćama i naknadama dužnosnika
6.    Donošenje Pravilnika o plaćama i drugim primanjima službenika i namještenika
7.    Donošenje Pravilnika o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika
8.    Donošenje Odluke o cijeni korištenja deponije komunalnog otpada „Gornje Vratno“
9.    Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Cestica u 2009. godini
10.    Donošenje Odluke o dodjeli nagrade za najbolje uređeni mjesni park, okućnicu, balkon, poslovni prostor i športski objekt, turističku ponudu ili zanimljivost
11.    Donošenje Odluka o prodaju nekretnina
12.    Donošenje Odluke o povećanju ekonomske cijene vrtića
13.    Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola

S poštovanjem

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Hohnjec v.r.