Korisnički login

Sajam poslova

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Varaždin organizira drugi Sajam poslova u Varaždinskoj županiji, čiji je cilj ojačati partnerstvo za zapošljavanje svih sudionika koji na bilo koji način sudjeluju u razvoju regionalnog tržišta rada, te omogućiti bolju usklađenost ponude i potražnje na tržištu rada.

Sajam poslova namijenjen je poslodavcima, nezaposlenim osobama, studentima, učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, te svima ostalima koji se žele upoznati sa stanjem na tržištu rada Varaždinske županije.

Na Sajmu poslova poslodavci će moći predstaviti svoju tvrtku većem broju potencijalnih zaposlenika kroz izložbene pultove, informirati sve zainteresirane o poslovanju i razvojnim planovima njihove tvrtke, te potrebama za kadrovima. Također imat će priliku steći uvid u ponudu trenutno raspoložive radne snage na lokalnom tržištu rada, te kroz zaprimanje životopisa i direktan kontakt s posjetiteljima nadopuniti njihovu bazu potencijalnih zaposlenika.

Nezaposlene osobe, studenti, učenici, i svi koji se žele upoznati sa ponudom na tržištu rada – na Sajmu poslova moći će ostvariti kontakte s većim brojem poslodavaca i predati im svoje životopise, te se bolje upoznati s potrebama poslodavaca za kadrovima određenih zanimanja, upoznati se s obrazovnim programima u srednjim školama i fakultetima Varaždinske županije, informirati se o mogućnostima stipendiranja i kreditiranja obrazovanja, prisustvovati radionici „Vještine traženja posla“, te kroz računalni program „Moj izbor“ istražiti koji im tipovi poslova i zanimanja najviše odgovaraju.

Partneri će se predstaviti kroz izložbene pultove, te sudjelovati će na tribini. Komore će predstavljati poduzetnike i njihove potrebe za zapošljavanjem. Županija i gradovi će predstaviti mogućnosti stipendiranja i  kreditiranja učenika i studenata, te pružiti informacije o svojim poduzetničkim zonama i kadrovskim potrebama u tim zonama.

Obrazovne ustanove (srednje škole, Veleučilište, fakulteti, škole stranih jezika i informatičke škole) predstaviti će svim zainteresiranima mogućnosti redovitog srednjoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Također, svi posjetitelji pozvani su na tribinu na temu: „Odabir pr(a)vog zanimanja“. Prezentacije na tribini održat će: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Varaždin, te mr.sc. Slavenka Majski-Cesarec, dr. med., specijalist medicine rada. Sudionici tribine biti će i predstavnici obrazovnih institucija i poslodavaca.

Pokrovitelji, partneri

Pokrovitelji Sajma poslova su Varaždinska županija i Grad Varaždin.

Medijski pokrovitelji Sajma poslova su Varaždinske vijesti, Radio Varaždin i VTV – Varaždinska televizija.

Partneri na Sajmu poslova su:
•    Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Varaždin
•    Hrvatska obrtnička komora - Obrtnička komora Varaždinske županije
•    Hrvatska obrtnička komora - Udruženje obrtnika Grada Varaždina
•    Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA
•    Razvojna agencija Sjever – DAN
•    Gradovi: Ivanec; Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždinske Toplice
•    Općine: Cestica, Vinica
Sajam poslova – kada i gdje?

Sajam poslova održat će se 27. ožujka 2009. godine u sportskoj dvorani Gospodarske škole u Varaždinu, B. Plazzeriano br. 4.

Otvaranje Sajma poslova previđeno je za 10 sati, a trajat će do 16 sati.

Program Sajma poslova

10:00                   Svečano otvaranje Sajma poslova
10:00 – 16:00    Izložbeni pultovi poslodavaca, partnera, obrazovnih ustanova, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
12:00 – 13:00    Tribina „Odabir pr(a)vog zanimanja“
14:00 – 15:00    Radionica „Vještine traženja posla“
16:00                   Zatvaranje Sajma poslova

U prostoru predvorja nalazit će se izložbeni pult Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Varaždin, te prezentacija računalnog programa „Moj izbor“.

U prostoru dvorane nalazit će se izložbeni pultovi poslodavaca i partnera.

    Poslodavci izlagači:

     ● Arsenal Ivezić d.o.o. Varaždin
     ● Autoškola „Crnković“ Varaždin
     ● Aquacity d.o.o. Varaždin
     ● Bambi d.o.o. Jalkovec
     ● Bloo d.o.o. Pula
     ● Boxmark Leather d.o.o. B. Trnovec
     ● Certa d.o.o. Varaždin
     ● CMS d.o.o. Selci Križovljanski
     ● Comprom plus d.o.o. Varaždin
     ● Croatia osiguranje d.d. Filijala Varaždin
     ● Drvo commerce Korotaj d.o.o. Kolarovec
     ● Ducati komponenti d.o.o. Ludbreg
     ● Galko d.o.o. Mali Bukovec
     ● Grupa Coning Varaždin sa članicama Coning ecogradnja d.d., Coning inženjering         d.d., Coning turizam d.d.
     ● Grupa Mundus Varaždin sa članicama Mundus MTS d.o.o., Mundus VTS             proizvodnja i opremanje d.o.o., Mundus trgovina d.o.o.
      ● Grupa Trgonom Novi Marof sa članicama Bor d.o.o., Lipa d.o.o., Trgonom d.o.o.
      ● Gumiimpex - GRP d.d. Varaždin
      ● Ideal commerce d.o.o. Varaždin
      ● Idustrija mesa Ivanec d.o.o. Ivanec
      ● Infodesign d.o.o. Varaždin
      ● Intinova d.o.o. Majerje
      ● Magma d.o.o. Varaždin
      ● Metalska industrija Varaždin d.d. Varaždin
      ● Midal d.o.o. Varaždin
     ● MUP RH, Policijska uprava Varaždinska
     ● Oprema – PIT d.o.o. Ludbreg
     ● Parkovi d.d. Varaždin
     ● Poslovni sustav Vindija Varaždin
     ● Restoran “Zlatne ruke” Varaždin
     ● Rovokop d.o.o. Ludbreg
     ● Varteks d.d. Varaždin
     ● Zagorje Tehnobeton d.d. Varaždin
     ● Ytres d.o.o. Donji Kneginec

Na I. katu svoje će programe predstavljati obrazovne institucije s područja Varaždinske županije.

    Obrazovne ustanove izlagači:

       ● Druga gimnazija Varaždin
       ● Elektrostrojarska škola Varaždin
       ● Fakultet organizacije i informatike  Varaždin
       ● Geotehnički fakultet Varaždin
       ● Gospodarska škola Varaždin
       ● Institut cjeloživotnog učenja Varaždin
       ● Ivora – management & informatika Varaždin
       ● Medicinska škola Varaždin
       ● Poljoprivredna i veterinarska škola "Arboretum Opeka" Vinica
       ● Privatna srednja škola Varaždin
       ● Privatna varaždinska gimnazija
       ● Prva gimnazija Varaždin
       ● Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin
       ● Pučko otvoreno učilište "Đuro Arnold" Ivanec
       ● Pučko otvoreno učilište Varaždin
       ● Rudarska i kemijska škola Varaždin
       ● Srednja strukovna škola Varaždin
       ● Srednja škola Ivanec
       ● Srednja škola u Maruševcu s  pravom javnosti
       ● Strojarska i prometna škola Varaždin
       ● Škola stranih jezika Žiger Varaždin
       ● Tekstilno-tehnološki fakultet studij u Varaždinu
       ● Učilište Plavec Varaždin
       ● Veleučilište u Varaždinu

Tribina na temu „Odabir pr(a)vog zanimanja“ održati će se u prostorijama na II. katu s početkom u 12 sati.

Radionica „Vještine traženja posla“ održat će se u prostorijama na II. katu s početkom u 14 sati. Osobe zainteresirane za radionicu mogu se prijaviti na izložbenom pultu Zavoda za zapošljavanje. 

Napomena: prostor održavanja Sajma poslova u potpunosti je prilagođen osobama s invaliditetom.

Kontakt za detaljnije informacije o Sajmu poslova:
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Varaždin
B. Trenka 56, 42000 Varaždin

Kontakt osobe:
Jasenka Hutinski, tel. 042/401-516, e-mail: jasenka.hutinski@hzz.hr
Blaženka Pajtlar, tel. 042-401-506, e-mail: blazenka.pajtlar@hzz.hr