Korisnički login

Najbolje uređenje

Na temelju Programa javnih potreba u poljoprivredi za 2008. godinu donesenog na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Cestica održane dana 22. veljače 2008. godine Općinsko poglavarstvo Općina Cestica raspisuje mjeru za poticanje poljoprivrede.

NAJBOLJE UREĐENJE

Cilj mjere : Poboljšati uređenje naselja a s time i ukupni izgled općine Cestica
Poticajne mjera: 1000 kn za 1. mjesto, 500 kn za 2. mjesto i 300 za 3. mjesto
Izvori financiranja: Proračun Općine Cestica za 2008 godinu
Osigurana sredstva: 15.000,00 kuna
Trajanje natječaja: 01. 05. 2008. pa do 30. 08. 2008. godine
Kategorije: Mjesni park
                     Poslovni prostor ili sportski objekt
                     Ulica
                     Turistička ponuda ili zanimljivost
                     Okućnicu
                     Balkon

KAKO SE PRIJAVITI:
Za prijavu je potrebno dostaviti ime i prezime, punu adresu te kategoriju za koju se prijavljuje
 
OBVEZE:
Podmirene sve obaveze prema Općini  Cestica

ZAHTJEVI SE DOSTAVLJAJU NA ADRESU:
Općina Cestica,
„Najbolje uređenje“
Dravska 1a
42208 Cestica
Sredstva se isplaćuju na Dan općine 14. 09. 2008. godine

Općinsko poglavarstvo