Korisnički login

Subvencioniranje kupnje cijepa vinove loze, kupina i malina

Na temelju Programa javnih potreba u poljoprivredi za 2008. godinu donesenog na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Cestica održane dana 22. veljače 2008. godine Općinsko poglavarstvo Općina Cestica raspisuje mjeru za poticanje poljoprivrede.

SUBVENCIONIRANJE KUPNJE CIJEPA VINOVE LOZE, KUPINA I MALINA

Cilj mjere : Povećanje površina pod nasadima vinove loze, kupina i malina
Poticajna mjera: 2 kn po za cijep vinove loze, kupine i maline, 4 kn za cijep graševine
Minimalna poticajna količina: 50 komada
Izvori financiranja: Proračun Općine Cestica za 2008 godinu
Osigurana sredstva: 70.000,00 kuna
Trajanje natječaja: 01. 05. 2008. pa do 31. 05. 2008. godine

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Subvenciju mogu ostvariti samo fizičke osobe
Dokaz o prebivalištu na području Općine Cestica
Račun gdje je vidljivo da je kupljeno najmanje 50 komada
Za ostvarivanje subvencije cijepovi loze, kupine i maline moraju biti kupljeni u Hrvatskoj
Broj računa na koji će se dostaviti sredstva

OSTALE OBVEZE:
Podmirene sve obaveze prema Općini  Cestica

ZAHTJEVI SE DOSTAVLJAJU NA ADRESU:
Općina Cestica,
„Subvencioniranje kupnje cijepa vinove loze, kupina i malina“
Dravska 1a
42208 Cestica
Sredstva se isplaćuju u roku od 45 dana od dana pregleda ispravnosti zahtjeva.

Općinsko poglavarstvo