Korisnički login

O ribičima je riječ


Uspješna godina Športsko ribolovnog kluba općine Cestica 1995. 
Jedna od udruga koja djeluje na području općine je i „Športsko ribolovni klub općine Cestica 1995“. Kako na području općine Cestica postoji jedno od najljepših ribolovnih oaza uz rijeku Dravu za očekivati je bilo da o tim prirodnim ljepotama, uređenju ribičkih terena, poribljavanju i uvjetima i načinu ribolova odlučuju sami ribiči, ali spletom raznih okolnosti to se nije moglo odmah ostvariti. Konačno su, rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske, od 24. rujna 2007. godine, ribiči ŠRK općine Cestica, dobili vode na upravljanje i gospodarenje, a između Ministarstva i ŠRK Cestica potpisan je i „Ugovor o dodjeli ribolovnog prava“ kojim se utvrđuju dužnosti udruge i gospodarenje u ribolovnoj zoni općine Cestica, prema ugovoru i Zakonu o slatkovodnom ribarstvu.
Godina 2007. posebno će biti upisana u kalendar Športsko ribolovnog kluba općine Cestica, a i općine Cestica koju su u četvrtak, 21. prosinca, posjetili predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske. Goste iz Zagreba i članove Izvršnog odbora ribičkog kluba primio je načelnik Mirko Korotaj i donačelnik Josip Borak, a u spomen na zajednički susret gostima je uručena monografija općine i umjetnička slike cestičkih motiva. Na održanoj svečanosti, predsjednik kluba Marijan Lorbek, gostima iz Ministarstva uručio je plakete ŠRK Cestica, a priznanja su primili mr. sc. Zlatko Homen, načelnik Odjela slatkovodnog ribarstva i mr. sc. Josip Suić, prof. biol., voditelj odsjeka slatkovodnog ribarstva, dok je srebrna plaketa za dr. sc. Josipa Popovića poslana po prisutnim kolegama iz Ministarstva. U drugom dijelu sastanka uručene su iskaznice ribočuvarima, a dobili su ih Marijan Majhen, Stevica Galeković, Martin Milec, Marijan Lorbek, Marijan Jamnik, Boris Veselnik, Darko Furjan, Denis Vnuk i Željko Canjuga, dopredsjednik i voditelj ribo-čuvarske službe.
Proslava uspješnog završetka športsko ribolovne godine za „ŠRK općine Cestica 1995“ nastavljena je kod ribičke kućice u Lovrečanu, kojoj je prisustvovao i predsjednik stegovnog suda Ivan Lukaček iz Gornjeg Vratna, a u ime sponzora druženju je prisustvovao Štefan Fajfar iz Sračinca. Ribičkom druženju bio je prisutan i Draženko Jakopović, predsjednik Ribolovnog saveza Varaždinske županije te predstavnici susjednih ribičkih klubova i društava, Branko Matijević, „ŠRD „Ivanec“, Egon Kovačić „ŠRK „Azzuro“ iz Varaždina, Antun Emeršić iz susjedne Udruge športskih ribolovaca „Vinica“, Pavao Kereži, predsjednik ŠRU „Petrijanec“, i Božidar Maček iz „ŠRK „Varaždin“.
Ribolovna zona općine Cestica obuhvaća tok rijeke Drave i njene rukavce na području općine i Ormoško jezero u granicama Republike Hrvatske, a plan gospodarenja odvijat će se na četiri sektora. Sektor „A“ obuhvaća područje od granice, od ulaska rijeke Drave u Hrvatsku kod Dubrave Križobvljanske do mosta u Lovrečanu, sektor „B“ ide do „Pilota“, a sektor „C“ završava prije naselja Otok Virje, odakle počinje mirniji tok rijeke Drave koja ulazi u Ormoško jezero kojim završava sektor „D“. Središnji dio rijeke Drave i njenih rukavaca, zbog prirodnog okoliša u kojem je mnoštvo rukavaca i zavala, kao i priobalnog raslinja predstavlja prirodno mrjestilište, a početni i završni sektori uglavnom se koriste i koristit će se za sportski ribolov, rekao je Marijan Kolednjak, tajnik ŠRK općine Cestica. Doduše nekad je rijeka Drava bila puno bogatija vodom, prije izgradnje hidrocentrale, a mrijest riba bio je moguć i u dravskim pritokama, rijeci Pesnica i rječicama Hrastovka, Pošalitva i na ušćima većih potoka. Oskudica vodom starog korita rijeke Drave posebno je izražena u ljetnim mjesecima kada iz susjedne države dotiče tek oko 15 m kubnih vode u sekundi dok je u gornjem toku rijeke, na hiodrocentralama protok i 14 puta veći.
Na temelju Zakona o slatkovodnom ribarstvu, čelnici četiri ribičke udruge, Športsko ribolovni klub Azuro Varaždin, ŠRD Ivanec, ŠRK Vinica i ŠRK općine Cestica 1995 potpisali su sporazum o uvjetima zajedničkog ribolova s rokom važenja od godine dana. Sporazum je poznatiji pod nazivom „dogovor o reciprocitetu“ kojim se ribičima četiriju spomenutih klubova omogućava jeftiniji ribolov na ribičkim terenima potpisnika sporazuma. Tako svaki član za obavljanje športskog ribolova na području kojima gospodari drugo društvo treba nosiocu gospodarenja uplatiti naknadu od 100 kuna, a ribiči su dužni poštivati propise ribičkog kluba na kojem se vrši ribolov. Športsko ribolovni klub općine Cestica 1995“ uspostavio je suradnju i s kolegama iz Ormoža, a na sastanku održanom u Sloveniji 24. siječnja dogovorene su zajedničke aktivnosti na ribolovnom području kojim gospodare ŠRK Cestica i ŠRD Ormož. Sastanku su ispred domaćina, ŠRD Ormož, prisustvovali Rado Antolič, predsjednik društva, Anton Prosnik, voditelj komisije za poribljavanje i Mirko Senčar, voditelj ribo čuvarske službe, a od strane ŠRK Cestica susretu su bili nazočni Željko Canjuga, dopredsjednik i ujedno voditelj ribo čuvarske službe, Martin Milec, voditelj komisije za poribljavanje i tajnik Marijan Kolednjak. Između ostalog je zaključeno da se zajednički dogovori odvijanje ribolova oko mosta i usklade restrikcije ulaska čamaca u Ormoško jezero u vrijeme mrijesta, a predviđa se i zajedničko brojenje kormorana i razmjena informacija o količinama i vrstama ribe s kojima će se poribljavati. Dogovorena je i međusobno prisustvovanje sastancima i sportskim susretima, a zajedničkim snagama nastojat će se razviti što korektniji odnos prema vodi, ribama i okolišu.
Nakon dobivanja vode na gospodarenje ŠRK Cestica omogućio je svim ribičima uključivanje u rad kluba te su na temelju odluka Izvršnog odbora određena mjesta i vrijeme u kojima se mogu kupiti ribolovnice i dobiti ostale informacije o radu udruge. Prema riječima Željka Canjuge, dopredsjednika udruge, do početka veljače ribolovnice je kupilo više od stotinu ribiča, a iste se i dalje mogu nabaviti, utorkom, četvrtkom i subotom u vremenu od 16,00 do 19,00 sati u zgradi općine Cestica. Uz prethodnu najavu ribolovnice se mogu kupiti i u Gornjem Vratnu kod Marijana Majhena, telefon 724-606 ili 091-504-0276, i u Varaždinu, u vremenu od 15 do 19 sati, uz prethodnu najavu na telefon 098-446-576 kod Marijana Kolednjaka. Uz najavu ribičke dozvole mogu se, od 9 do 18 sati, kupiti i u Sračincu, kod Željka Canjuge, Varaždinska 133, telefon 098-342-918, a na istim brojevima i adresama mogu se dobiti i informacije o radu cestičkog Športsko ribolovnog kluba.

Na slici1: Zdravicu uspješnom gospodarenju na ribolovnom području ŠRD općine Cestica 1995. najavili su, u ribičkoj kućici u Lovrečanu, 21. prosinca, čelnici udruge i gosti iz Ministarstva
Na slici-2 – Izvršni odbor i gosti kod rijeke Drave u Lovrečanu

I ribička kućica kao i priroda (snimljeno 05. veljače 2008. godine)

05_203711_76.jpg 05_203727_00.jpg 05_203742_17.jpg 05_203804_34.jpg