Korisnički login

Radionica u sklopu Turističke zone Haloze - Zagorje

INTERREG IIIA

PROGRAM ZA SUSJEDSTVO SLOVENIJA-MAĐARSKA-HRVATSKA 2004-2006.

Projekt:

TURISTIČKA ZONA

HALOZE – ZAGORJE


Ukoliko se bavite bilo kojim vidom pružanja turističkih usluga ili se želite time baviti na području Općina: Cestica, Vinica, Donja Voća, Klenovnik, Bednja, Đurmanec, Jesenje i Grada Lepoglave, pozivamo Vas na radionice koje se organiziraju u sklopu projekta "Turističke zone Haloze – Zagorje".

Radionicama se želi okupiti sadašnje i buduće ponuđače turističke ponude u Turističkoj zoni Haloze-Zagorje sa ciljem:

  • Upoznavanja sa sadržajem, mogućnostima i potrebama za turističkom ponudom u Turističkoj zoni Haloze-Zagorje, kao i mogućnostima zajedničkog nastupa na tržištu, te minimalnim standardima kvalitete po vrstama turističke ponude:

- Hrana i piće
- Degustacija vina
- Noćenje s dodatnim uslugama (hrana, piće, degustacije vina, sport…)
- Športski objekti
- Degustacija vina i hrana
- Kulturne i ostale usluge


Radionice će se održavati u:

Cestici za područje:

- Općina: Cestica, Vinica i Donja Voća

Lepoglavi za područje:

- Grada Lepoglave i Općina Bednja, Klenovnik, Jesenje i Đurmanec


Radionice će se održati u slijedećim terminima:


08. veljača 2008. – 17.00 sati radionica u Cestici (općina Cestica)
09. veljača 2008.–10.00 sati radionica u Lepoglavi(gradska vijećnica grada Lepoglave)


15. veljače 2008. – 17.00 radionica u Cestici – (općina Cestica)
16. veljače 2008. – 10.00 radionica u Lepoglavi (gradska vijećnica grada Lepoglave)


23. veljače 2008. – 17.00 završna radionica u Cestici – (općina Cestica)


Prijavnicu za sudjelovanje na radionici možete preuzeti na www.haloze-zagorje.eu ili zatražiti na mail gabrijela@cestica.hr

Sudjelovanje na radionicama za sve sudionike je besplatno.

Ispunjene obrasce pošaljite na faks 042/724-825 ili na mail gabrijela@cestica.hr ili poštom na adresu:

Općina Cestica
Projekt TZ Haloze – Zagorje
Dravska 1a
42208 Cestica


Na radionicu se mogu prijaviti 24 sata prije početka.

Za više informacija možete kontaktirati:

Gabrijela Furjan
Administrator projekta
------------------------------
Općina Cestica
Dravska 1a
Tel: +385 42 724 824
Fax: +385 42 724 825
E-mail: gabrijela@cestica.hr
Web: www.haloze-zagorje.eu

Prijavnica za sudjelovanje na radionici - Word dokument