Korisnički login

OBAVIJEST

             
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA CESTICA
   Općinsko poglavarstvoOBAVIJESTOpćina Cestica će od 19. ožujka 2007. godine izdavati potvrde za regresiranje sjemena hibridnog kukuruza.

Potvrde se mogu podići u prostorijama Općine Cestica svakim radnim danom u vremenu:
  od 09,00 do 12,00 sati do 01. svibnja 2007. godine.

Pravo na općinski regres od 100,00 kn ostvaruju domaćinstva s područja općine Cestica, a podmirila su svoju obvezu prema Općini Cestica.
Pravo na dodatnih 100,00 kuna ostvaruju domaćinstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.Općinsko poglavarstvo