Korisnički login

POZIV NA ISKAZ INTERESA

         
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA CESTICA
  Općinsko poglavarstvo

KLASA:  370-01/07-01/
URBROJ: 2186/03-03/1-07-1
Cestica, 23.02.2007.
            POZIV NA ISKAZ INTERESA
                                         za kupnju kuća u nizu


1.    Ovim pozivom Općina Cestica poziva sve zainteresirane građane za kupnju kuća u nizu koje će se graditi u naselju Cestica – Općina Cestica.

2.    Kuće u nizu graditi će se prema Programu društveno poticane stanogradnje.

3.    Pravo na iskaz interesa za kupnju Kuća u nizu imaju svi državljani Republike Hrvatske.

4.    Red prvenstva i kriterija na temelju kojih će se bodovati liste utvrditi će se nakon raspisanog natječaja.

5.    Svoju zainteresiranost za sudjelovanje u Programu društveno poticane stanogradnje, građani mogu prijaviti popunjavanjem anketnog upitnika. Anketni upitnik može se podići u Općini Cestica, radnim danom od 7,00-15,00 sati najkasnije do 31. ožujka 2007. godine.


OPĆINA CESTICA
Dravska 1/A, Cestica
42208 Cestica
Tel: 042/ 724-824
e-mail: opcina@cestica.hr
                                                                                                                    Načelnik:
                                                                                                                Mirko Korotaj