Korisnički login

Oznakama Ministarstva kulture označeni spomenici

Označena kulturna baština u općini Cestica
Ovih dana izvedeno je postavljanje oznaka, metalnih ploča promjera 20 centimetara na nepokretna kulturna dobra na području Sjeverozapadne Hrvatske. Tako su u četvrtak 14. prosinca, postavljene ploče na pročelje kapele Majke Božje u Križanču, na toranj župne crkve Svete Barbare u Natkrižovljanu, crkvi Uzvišenja svetog križa u Radovcu, crkvi Svetog Lovre u Lovrečanu te na zidu kod ulaza u dvorac Križovljangrad. Na sredini ploče otisnuto je stilizirano slovo «L» u uglatoj glagoljici, a na rubovima ploče koje je izradila Ljevaonica umjetnina ALU doo iz Zagreba, je ostisnut tekst: «Baština Heratige Ministarstvo kulture RH».
U dopisu koji je dat na uvid vlasnicima kulturnih dobara, a koji je izdan od Ministarstva kulture Republike Hrvatske, uprave za zaštitu kulturne baštine konzervatorskog odjela u Varaždinu, između ostalog kaže se: Način i mjesto postavljanja oznake ne nepokretno kulturno dobro i objekt u kojem je smještena zbirka kulturnih dobara kao i uklanjanje oznake ukoliko dobro izgubi svojstvo kulturnog dobra određuje nadležni Konzervataorski odjel Ministarstva kulture. U potpisu dopisa stoji ime Željka Trstenjak, pročelnika Konzervatorskog odjela u Varaždinu, a kružne ploče Ministarstva kulture na nepokretna kulturna dobra postavio je Krešimir Drobnjak, djelatnik Ljevaonice umjetnina iz Zagreba. 
Ostala kulturna dobra dužnost nam je da sami označimo i sačuvamo za bvuduća pokoljenja.
Hoće li se postavljanjem oznake kulturnog dobra na zgradu dvorca Križovljangrad uspjeti zaustaviti njegovo urušavanje i propadanje uskoro će se vidjeti. Zapravo bolje bi bilo postaviti pitanje može li se uopće zaustaviti njegovo propadanje, kao i obližnjeg parka. 

zapisao franjo talan

30_160650_86.jpg 30_160751_78.jpg 30_161002_53.jpg 30_161037_72.jpg 30_161230_36.jpg