Korisnički login

Pregled e-maila putem weba

Na www.cestica.hr se od sada može pregledavati mail putem weba. Dovoljno je posjetiti link www.cestica.hr/squirrelmail i unijeti svoje korisničko ime (npr. ivo@cestica.hr) u prvo polje, te vlastitu lozinku (npr. ivek) u drugo polje. Svako se sučelje u konfiguraciji može konfigurirati i personalizirati, pa otkrijte koje vam sve mogućnosti nudi. Uglavnom, od sada nije potrebno posjedovati e-mail program, već se pregled može i iz web-caffea obaviti.