Korisnički login

Rekonstrukcija Dravske ulice u Cestici

Rekonstrukcija i proširenje Dravske ulice u Cestici
Danas, 05. prosinca 2006. godine počeli su radovi na rekonstrukciji dijela Županijske ceste Virje Križovljansko – Križovljan Radovečki, poznatije kao Dravske ulice u Cestici. Planirana sanacija i proširenje ceste izvest će se od Varaždinske ulice- ceste D-2 do groblja u Cestici, a ukupna dužine ceste obuhvaćene rekonstrukcijom iznosi 500 metara. Novouređena prometnica imat će 6,5 metara široku kolničku traku, a u cijeloj dužini trase s lijeve-zapadne strane prolazit će pješačka staza. U sklopu radova riješit će se i odvodnja oborinskih voda, a proširenjem ceste i izgradnjom pješačke staze smanjit će se i gužve koje se povremeno, u špicama javljaju na prilazima raskršću kod ulaska na glavnu cestu. Poznato je da se kod dovoženja djece u školu, kod dolaska i odlaska bolesnika u zdravstvenu i zubnu ambulantu, kao i kod posjete apoteci i uredu HP povremeno javljaju gužve i kolone automobila koje nadopunjuju kupci na obližnjem kiosku, posjetitelji Općine, DVD-a Križovljan Cestica i Matičnog ureda kao i ispostave Zavoda za zapošljavanje. Neke procjene govor da Dravskom ulicom dnevno prođe više od tisuću ljudi, a u slučaju smrtnog slučaja i ukopa na Mjesnom groblju u Cestici taj broj se zna i udvostručiti.
Svakako da bi bilo poželjno uz postojeće dvije prometne trake u Dravskoj ulici (izlazna i ulazna u raskršće), barem od ulaska u općinsko dvorište do državne ceste D-2, odnosno do križanja u središtu općine sagraditi dodatnu prometnu traku za skretanje u desno. Naime iz Dravske ulice u Cestici podjednak broj vozila skreće prema Sloveniji i gornjem dijelu Općine, odnosno prema naseljima Babinec, Kolarovec, Brezje, Lovrečan, Dubrava, Jarki i ostalim naseljima uz granicu, a ostali dio vozila skreće lijevo prema Gornjem Vratnu i Varaždinu ili pak vozi preko ceste u ulicu Antuna Mihanovića prema Natkrižovljanu i ostalim naseljima ovog dijela Županije i općine.
Postoji mišljenje da bi se izgradnjom posebne prometne trake za skretanje u desno prohodnost raskršća povećala i smanjile gužve, a na preostalom prostoru uz općinsku ogradu korisno bi bilo proširiti i pješačko stazu kojom dnevno prođe najveći broj pješaka u Općini Cestica, uglavnom đaka Osnovne škole Cestica.
(tekst i snimke - f.talan)


Na fotografijama prikazan je projekt rekonstrukcije raskršća u Dravskoj ulici u Cestici i početak radova na proširenju ceste Križovljan Radovečki – Virje Križovljansko

05_224120_62.jpg 05_224148_34.jpg