Korisnički login

Javni natječaj za prodaju nekretnina na području općine Cestica

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Cestica, KLASA: 021-05/18-01/9 URBROJ: 2186/03-02-18-1, Općinski načelnik Općine Cestica objavljuje


JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području općine Cestica 


I. PREDMET PRODAJE I POČETNA CIJENA

Određuje se prodaja nekretnina u vlasništvu - suvlasništvu Općine Cestica i to nekretnine pod rednim brojem:


1) Zemljište označeno kao:
čk.br. 47/3 – šuma Jezero više Barbare od 534 čhv, 
čk.br. 48/3 – vrt Jezero više Barbare od 174 čhv, 
čk.br. 563/2 – vinograd Jančec niže Barbare od 414 čhv i 
čk.br. 564 – vrt Jančec niže Barbare od 76 čhv, 
sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 249, k.o. Natkrižovljan, u 6/288 idealnog dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 386,82 kn,


2) Zemljište označeno kao:
čk.br. 64 – šuma više Barbare od 413 čhv, 
čk.br. 480 – vinograd Jezero niže Barbare od 369 čhv i
čk.br. 482 – šuma Jezero niže Barbare od 414 čhv, 
sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 548, k.o. Natkrižovljan, u 6/576 idealnog dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 193,10 kn,


3) Zemljište označeno kao:
čk.br. 65 – šuma više Barbare od 228 čhv, 
upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 2633, k.o. Natkrižovljan, u 6/576 idealnog dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 36,81 kn,


4) Zemljište označeno kao:
čk.br. 446/1 – oranica od 2105 m2 i  
čk.br. 446/5 – oranica od 743 m2, 
sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 1201, k.o. Natkrižovljan, u 30/1440 idealnog dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 255,73 kn,


5) Zemljište označeno kao:
čk.br. 446/2 – oranica od 1723 m2,
čk.br. 446/8 – oranica od 915 m2 i
čk.br. 446/9 – oranica od 915 m2, 
sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 2631, k.o. Natkrižovljan, u 30/1440 idealnog dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 319,03 kn,


6) Zemljište označeno kao:
čk.br. 71 – šuma Jarek više Barbare od 512 čhv, 
upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 1382, k.o. Natkrižovljan, u 2/96 idealnog dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 165,31 kn,


7) Zemljište označeno kao:
čk.br. 69 – oranica u Jarkih od 332 čhv i  
čk.br. 451 – put u Jarkih od 136 čhv, 
sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 2634, k.o. Natkrižovljan, u 6/288 idealnog dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 151,12 kn,


8) Zemljište označeno kao:
čk.br. 70 – pašnjak u Jarkih od 69 čhv, 
upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 81, k.o. Natkrižovljan, u 6/288 idealnog dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 22,27 kn,


9) Zemljište označeno kao:
čk.br. 904 – vrt strmo Bukovlje od 461 čhv i  
čk.br. 905 – šuma Bukovlje od 496 čhv, 
sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 1712, k.o. Natkrižovljan, u 1/1 dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 14.835,02 kn,


10) Zemljište označeno kao:
čk.br. 903 – vinograd strmo Bukovje niže Barbare od 1 jutra i 300 čhv, 
upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 624, k.o. Natkrižovljan, u 1/2 idealnog dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 12.813,75 kn,


11) Zemljište označeno kao:
čk.br. 785 – vinograd strmo Bukovje niže Barbare od 263 čhv, 
upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 1036, k.o. Natkrižovljan, u 6/8 idealnog dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 3.057,95 kn,
12) Zemljište označeno kao:
čk.br. 912 – vinograd strmo Bukovje od 127 čhv i  
čk.br. 913 – šuma strmo Bukovje od 218 čhv, 
sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 1424, k.o. Natkrižovljan, u 1/1 dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 5.348,71 kn,


13) Zemljište označeno kao:
čk.br. 787 – šuma strmo Bukovje niže Barbare od 831 čhv,
čk.br. 788 – vrt strmo Bukovje niže Barbare od 71 čhv i
čk.br. 789 – vinograd strmo Bukovje niže Barbare od 460 čhv, 
sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 372, k.o. Natkrižovljan, u 1/1 dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 21.110,38 kn,


14) Zemljište označeno kao:
čk.br. 2667 – oranica nad Voćom od 96 čhv, 
čk.br. 2675 – oranica nad Voćom od 96 čhv, 
čk.br. 2676 – oranica nad Voćom od 238 čhv, 
čk.br. 2677 – oranica nad Voćom od 75 čhv, 
čk.br. 2722/1 – šuma od 254 m2,
čk.br. 2722/2 – livada od 216 m2, 
čk.br. 2722/3 – livada od 336 m2, 
čk.br. 3034 – oranica od 1120 čhv, 
čk.br. 3035 – vinograd nad Voćom od 305 čhv, 
čk.br. 3036 – vrt nad Voćom od 167 čhv, 
čk.br. 3037 – vrt nad Voćom od 308 čhv, 
čk.br. 3038 – oranica nad Voćom od 274 čhv, 
čk.br. 3040 – vrt nad Voćom od 613 čhv, 
čk.br. 3041 – vinograd nad Voćom od 137 čhv, 
čk.br. 3042 – vinograd nad Voćom od 112 čhv, 
čk.br. 3043 – vinograd nad Voćom od 102 čhv, 
čk.br. 3044 – vinograd nad Voćom od 346 čhv i 
čk.br. 3046 – vinograd nad Voćom od 122 čhv, 
sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 567, k.o. Natkrižovljan, u 240/1680 idealnog dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 9.644,55 kn,


15) Zemljište označeno kao:
čk.br. 2661 – vrt nad Voćom od 372 čhv,
čk.br. 2662 – oranica nad Voćom od 570 čhv, 
čk.br. 2663 – oranica nad Voćom od 1 jutra i 403 čhv, 
čk.br. 2664 – vrt nad Voćom od 1244 čhv, 
čk.br. 2665 – vrt na Voćom od 270 čhv, 
čk.br. 2666 – oranica nad Voćom od 656 čhv, 
čk.br. 2668 – oranica nad Voćom od 776 čhv i
čk.br. 2669 – vrt nad Voćom od 238 čhv, 
sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 608, k.o. Natkrižovljan, u 480/6720 idealnog dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 6.786,09 kn,


16) Zemljište označeno kao:
čk.br. 3033 – oranica nad Voćom od 576 čhv, 
upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 1320, k.o. Natkrižovljan, u 120/840 idealnog dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 1.275,76 kn,

17) Zemljište označeno kao:
čk.br. 595/2 – šuma od 3465 m2 i
čk.br. 598/2 – oranica od 2793 m2, 
sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 2399, k.o. Natkrižovljan, u 1/1 dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 26.971,98 kn,


18) Zemljište označeno kao:
čk.br. 412/5 – vinograd niže Barbare od 781 čhv, 
upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 881, k.o. Natkrižovljan, u 4/6 idealnog dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 8.071,19 kn,


19) Zemljište označeno kao:
čk.br. 615/2 – vinograd niže Barbare od 210 čhv, 
upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 1261, k.o. Natkrižovljan, u 4/6 idealnog dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 2.169,37 kn,


20) Zemljište označeno kao:
čk.br. 614 – pašnjak niže Barbare od 533 čhv, 
upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 2435, k.o. Natkrižovljan, u 4/6 idealnog dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 5.508,18 kn,


21) Zemljište označeno kao:
čk.br. 597/1 – oranica više Barbare od 550 m2, 
upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 2390, k.o. Natkrižovljan, u 1/2 idealnog dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 1.185,25 kn,


22) Zemljište označeno kao:
čk.br. 603/1 – šuma niže Barbare od 1703 m2, 
upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 2395, k.o. Natkrižovljan, u 1/1 dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 7.339,93 kn,


23) Zemljište označeno kao:
čk.br. 329/2 – oranica više Barbare od 403 čhv, 
upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 2212, k.o. Natkrižovljan, u 6/8 idealnog dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 4.683,89 kn,


24) Zemljište označeno kao:
čk.br. 2140 – oranica Traščica u Pjeski od 215 čhv i
čk.br. 2141 – šuma Traščica u Pjeski od 215 čhv, 
sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 1969, k.o. Radovec, u 1/1 dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 6.663,26 kn,

25) Zemljište označeno kao:
čk.br. 762/1 – šuma kod kuće od 157 čhv i
čk.br. 766 – pašnjak u Vratnu Gor. od 335 čhv, 
sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnom odjelu Varaždin u z.k.ul. 1791, k.o. Vratno, u 1/1 dijela nekretnina, po početnoj cijeni koja iznosi 7.628,70 kn.
 
26) Zemljište označeno kao:
čk.br. 768 – kuća i dvor u Vratnu Gor. od 147 čhv
sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu zemljišnoknjižnog odjelu Varaždin u z.k.ul. 2784, k.o. Vratno, u 10/24 idealnog dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 34.182,07 kn.

27) Zemljište označeno kao: 
čk.br. 602/1 – kuća od 120 m2 i dvorište od 186 m², sveukupne površine pd 306 m2, 
sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu zemljišnoknjižnog odjela Varaždin u z.k.ul. 2399 k.o. Natkrižovljan, u 1/1 dijela nekretnine, po početnoj cijeni koja iznosi 101.489,55 kn.

Sve nekretnine označene rednim brojevima od 1) do 27) se prodaju isključivo po načelu "viđeno-kupljeno" što isključuje sve daljnje prigovore kupaca. 


II. JAMČEVINA

Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene za nekretninu čija je početna cijena veća od 5.000,00 kuna, koja je predmet prodaje na žiro račun Općine Cestica koji je otvoren kod Addiko Bank d.d. i vodi se pod brojem: IBAN: HR3825000091804800000, model: HR68, s pozivom na broj: 7706 – OIB natjecatelja, s naznakom JAMČEVINA – REDNI BROJ  PREDMETA PRODAJE.

Natjecatelju koji ne uspije na natječaju, uplaćena jamčevina se vraća u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno, od odluke o poništenju natječaja, a natjecatelj koji je uspio u natječaju pa odustao gubi pravu na povrat jamčevine.

Natjecatelju čija ponuda bude prihvaćena, uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu nekretnine koja je predmet prodaje.


III. TRAJANJE NATJEČAJA I DOSTAVA PISANIH PONUDA

Natječaj će se provesti javnim prikupljanjem pisanih ponuda.

Javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Cestica, web stranici Općine Cestica, obavijest o javnom natječaju objaviti će se u Varaždinskim vijestima, a rok dostave pisanih ponuda je do 13. lipnja 2018. godine do 12,00 sati. Pisane ponude koje budu zaprimljene nakon navedenog roka za dostavu pisanih ponuda neće se razmatrati.

Ponude će biti javno otvorene 15. lipnja 2018. godine (petak) u 12,00 sati u zgradi Općine Cestica, Dravska 1/A, 42208 Cestica. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno, njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.


IV. NATJECATELJI

Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske i ostale uvjete iz ovog Natječaja.


V. SADRŽAJ PISANE PONUDA

Natjecatelji u potpisanoj pisanoj ponudi – zatvorenoj kuverti trebaju priložiti slijedeće:

1. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju: pravna ili fizička osoba uz dostavu odgovarajućih dokaza – OIB, dokaz o sjedištu ponuditelja, presliku važeće osobne iskaznice, dokaz o državljanstvu ukoliko je ponuditelj fizička osoba, odnosno, presliku obrtnice ukoliko se radi o obrtniku, odnosno, presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra, a za državljane i pravne osobe iz država članica EU-a za to odgovarajući dokaz, ne stariji od 30 dana,
2. oznaku nekretnine,
3. obvezujuću ponudu cijene izraženu u valuti HRK 
4. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
5. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak u predviđenom roku, (vlastoručno) 
6. izjavu da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, (vlastoručno)
7. izjavu da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda,(vlastoručno)
8. BON 1 obrazac ne stariji od 30 dana, kojim će ponuditelj dokazati svoj bonitet; da bi dokazao svoju sposobnost, ponuditelj ne smije imati iskazani poslovni gubitak u posljednju godinu dana, (samo za pravne osobe)
9. BON 2 obrazac ne stariji od 30 dana, kojim će ponuditelj dokazati svoju solventnost; ponuditelj kao dokaz sposobnosti ne smije biti u blokadi računa u posljednjih šest mjeseci od izdavanja istog, (samo za pravne osobe)


VI. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA

Najpovoljnijom ponudom za kupnju nekretnina navedenih u točki I. ovog natječaja smatrati će se ponuda koja sadrži sve potrebne elemente iz točke V. ovog natječaja, s najvišom ponuđenom cijenom.


VII. OBVEZE ODABRANOG PONUDITELJA

Najpovoljniji ponuditelj dužan je nakon primitka obavijesti o odabiru s Općinom Cestica sklopiti predugovor, a ovjereni i potpisani predugovor odabrani ponuditelj je u roku od 5 dana po primitku dužan vratiti Općini Cestica, u protivnom će se smatrati da je odabrani ponuditelj odustao od natječaja.

Odabrani ponuditelj je dužan ukupni iznos kupoprodajne cijene za predmetnu nekretninu platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja predugovora i to na žiro račun Općine Cestica koji je otvoren kod Addiko Bank d.d. Zagreb i vodi se pod brojem: IBAN: HR3825000091804800000, model: HR68, s pozivom na broj: 7706 – OIB ponuditelja – s naznakom KUPNJA – REDNI BROJ PREDMETA KUPNJE.

Po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj će s Općinom Cestica sklopiti  konačni ugovor o kupoprodaji.

Porez na promet nekretnina, trošak uknjižbe prava vlasništva u zemljišne knjige, snosi odabrani ponuditelj.

VIII. OSTALI UVJETI NATJEČAJA

Pisane ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Cestica, Dravska 1/A, 42208 Cestica s naznakom "NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ. Dan predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Općinu Cestica, odnosno, dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda kao i neuredne, nepotpune, nejasne ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati. 

Povjerenstvo za provođenje postupaka javnih natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Cestica, predlaže nadležnom tijelu donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Općina Cestica zadržava pravo ne prihvatiti nijednu valjanu ponudu ili prihvatiti samo neke od ponuda i pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima, izuzev obveze na povrat uplaćene jamčevine i to najkasnije u roku 15 dana od donošenja odluke o neprihvaćanju ponude odnosno poništenja natječaja.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude biti će dostavljena natjecateljima u roku 15 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

Sve potrebne informacije s mogućnošću uvida u stanje nekretnina koje su predmet ovog javnog natječaja, mogu se dobiti na telefon broj (042) 724-824, odnosno, neposredno u prostorijama Općine Cestica, Dravska 1/A, 42208 Cestica radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE CESTICA
Mirko Korotaj, v.r.

29_075530_83_17i0rcdz.jpg