Korisnički login

Diplome turističkim vodičima TZ Haloze Zagorje

Diplome za vodiče kroz pogranično područje Hrvatske i Slovenije
U nedjelju 3. prosinca u slovenskom selu Cirkulane, udaljene od sjedišta općine Cestica oko 15 kilometara, koje od nove godine postaje sjedište novoformirane općine održana je u dvorani tamošnje Osnovne škole promocija za prve turističke vodiče Turističke zone Haloze Zagorje. U uvodnom dijelu programa prisutni su pogledali film o Turističkoj zoni, a nakon toga Sonja i Jernej Golc, predstavnici poduzeća «Halo. doo» iz Cirkulana, voditelji projekta sa slovenske strane i Vera Borak, vođa projekta iz općine Cestica sa hrvatske strane, uručili su diplome prvoj generaciji turističkih vodiča. Školovanje za turističke vodiče kroz Turističku zone Haloze zagorje završilo su slijedeći kandidati, Brigita Šešerko, Breda Mojsilovič, Dušanka Zupanič, Vesna Polanec, Klavdija Vozlič, Laura Rožman, Mateja Muršec, Ksenja Arbeiter, Lidija Tement, Zora Mihalina, Mirjana Bračko, Janja Kelava, Ivančica Kudumija, Vera Kanjuga Starčević, Snježana Jovan, Bojana Jagarinec, Branka Kolarić, Vesna Petanjek, Ivana Žnidarić Kajić, Gabriela Furjan, Andreja Vnuk, Janez Janžekovič, Friderik Bračič, Zlatko Gomilšek, Goran Koščak, Franjo Talan i Patrick Benjamin Galeski iz Kanade.

Projekt Turističke zone Haloze Zagorje iz predpristupnog programa INTERREG IIIa sufinancira Europska unija. Europska unija projektu daje potporu od 500 tisuća Eura od čega je općini Cestica, kao nositelju projekta s Hrvatske strane odobren iznos od 127.000 Eura, a ostalo pripada poduzeću «Halo» koje je nositelj projekta na slovenskoj strani.
Cijela turistička zona prostire se na šesto kilometara kvadratnih, a tu danas u nešto manje od dvjesto naselja živi oko 55 tisuća stanovnika. Sa Hrvatske strane u projekt su uključene slijedeće općine Jesenje i Đurmanec, iz Krapinsko zagorske županije i općine Bednja, Klenovnik, Donja Voća, Vinica i Cestica te pogranični dio grada Lepoglave s područja Varaždinske županije, a iz Slovenije uključeno je šest općina i to Zavrč, Videm pri Ptuju, Podlehnik, Žetale, Majšperk i Gorišnica koja se od nove godine, 1. siječnja 2007. godine dijeli na dvije općine. Lijeva strana rijeke Drave ostaje i dalje općina Gorišnica, a manje razvijeni sadašnji dio, s desne strane rijeke Drave postaje samostalna općina Cirkulane u koju je uključeni haloški dio stare općine.

Uručivanju diploma prisustvovali su i čelnici općina, nositelji programa, ispred novoformirane općine Cirkulane bio je prisutan načelnik (u Sloveniji nosi naziv župan opaska ft) Janez Jurgec, a ispred općine Cestica vodiče i domaćine pozdravio je načelnik općine Mirko Korotaj. Svečanosti je prisustvovala i ravnateljica Osnovne škole u Cirkulanama Diana Bohak-Sabathi i ostali gosti.
(f.talan)


Promocija filma o Turističkoj zoni Haloze Zagorje planira se napraviti i na području općine Cestica, a u 15 minutnoj reportaži zabilježene su najznačajnije lokacije zajedničkog područja.

Na fotografijama su prikazane detalji sa promocije

04_200815_72.jpg 04_200940_66.jpg 04_201011_09.jpg 04_201038_98.jpg