Korisnički login

U četvrtak i petak, 26. i 27. travnja 2018. asfaltirane ceste na Falinić Bregu i Lovrečanu

Vrijednost radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta preko 500 tisuća kuna
       Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica nastavljena je i u ovoj godini, a polaganjem asfaltnog sloja moderni pristup do svojih kuća i ostalih objekata, vinograda i voćnjaka dobili su vlasnici parcela na području zapadnog dijela naselja Falinić Breg. Radove na asfaltiranju prometnica izvela je varaždinska tvrtka COLAS Hrvatska d.d., a novoasfaltirana trase ceste proteže se istočno od lokalne ceste LC 25004 koja preko zapadnog dijela naselja Falinić Breg povezuje Brezje Dravsko i Mali i Veliki Lovrečan. Trasu novoasfaltirane prometnice obišao je Ivan Bednjanić Bunić, predsjednik Mjesnog odbora Babinec i načelnik općine Mirko Korotaj koji je izrazio zadovoljstvo kvalitetom izvedenih radova te naglasio da će se do 1. svibnja asfaltirati još dvije dionice.
   Duljina trasa novoasfaltirane dionice, koja se vodi pod nazivom Falinić Breg – Dobrotić, iznosi 600 metara, a vrijednost radova novouređene prometnice iznosi 422 500 kuna. Na području naselja Falinić Breg asfaltirat će se još jedan  kraći odvojak, a na području naselja Veliki Lovrečan stotinjak metara novog asfalta povući će se od glavne, državne ceste D-2, prema obiteljima Županić i Borak pa će tako lakše do svog doma trogodišnji Lukas i dvanaestogodišnji Kevin. Asfaltiranjem te dionice lakši pristup do svojih posjeda, kuća i klijeti imat će i vlasnici parcela na zapadnom dijelu Lovrečan brega, a pošto se novouređena prometnica nadovezuje na lokalnu cestu LC 25001 jednostavniji pristup do svojih vinograda, voćnjaka i šuma imat će i brojni posjednici uz tu cestu. Kako je Lovrečan breg jedan od vidikovaca u Općini Cestica lakši pristup tom području moći će koristiti i sve brojniji izletnici koji vole šetne po svježem zraku i pogled na rijeku Dravu i naselja pograničnog dijela Hrvatske i Slovenije, općine Cestica i Zavrč.
       Vrijednost radova na asfaltiranju spomenute tri dionice iznosi 577 tisuća kuna, a sredstva za financiranje i uređenja spomenutih prometnica u cijelosti su osigurana u proračunu Općine Cestica rekao je načelnik Mirko Korotaj.
 
U nastavku nekoliko fotografija novoasfaltiranih prometnica

28_071127_86_1-P1770987.jpg 28_071150_89_1-P1780008.jpg 28_071303_22_1-P1780078.jpg 28_071324_49_1-P1780011.jpg 28_071352_00_2-P1770982.jpg 28_071418_00_1-P1780084.jpg 28_071505_79_1-P1780082.jpg 28_071538_19_1-P1780035.jpg