Korisnički login

Javna rasprava - poziv na sudjelovanje u izradi Poslovnika o radu Općinskog vijeća

Javna rasprava traje od 23.03.2018. - 24.04.2018. godine

Prijedlog_POSLOVNIK_O_RADU_OPCINSKOG_VIJECA_OPCINE_CESTICA.doc
Puna verzija: 201.00 KB
0001171_0001158_obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-2.doc
Puna verzija: 41.50 KB