Korisnički login

Plan uređenja groblja u Cestici

Izvješće sa sastanka Grobnog odbora Cestica
 
Groblje je naš ponos i počivalište naših najmilijih i zato ga održavamo s  posebnom ljubavlju     
 Sastanka Grobnog odbora Cestica održanom je u nedjelju 19. studenoga 2006. godine na groblju u Cestici, a nakon razgledavanja groblja nastavljen je u prostorijama općine Cestica u Dravskoj ulici, jer zbog smrtnog slučaja isti nije bio moguće održati u prostorijama mrtvačnice kako je planirano.
Sastanak je održan nakon uvida u urednost groblja u Nedelišću, kako je predložio grobni odbor na sastanku održanom još 2. lipnja ove godine. U posjet groblju u Nedelišću trebali su otići Stjepan Mumlek i Franjo Talan i podnijeti izvješće i prijedlog izrade plana groblja. Kako je uvid u stanje uređenosti groblja nastupilo tek u ponedjeljak 13. studenoga  sastanak je sazvan  tek za ovu nedjelju. Na groblju u Nedelišću posjetili smo i grob vlč. dr. Antuna Pintarića župnika župe Sveta Barbara u Natkrižovljanu. Od 11 članova sastanku je prisustvovalo njih 7. Na sastanku su bili; Josip Vnuk - Kolarovec, Jožek Vunderl - Radovec Polje, Ivan Šincek i Darko Leskovar iz Gornjeg Vratna, Franjo Talan Križovljan, Stjepan Županić iz Virja Križovlkjanskog i Stjepan Borak iz Virje Otoka. Na sastanku nije bio po jedan član iz Gornjeg Vratna, Radovca, Cestice i Babinca.
 

Članovi Grobnog odbora snimljeni na groblju u nedjelju 19. studenoga 2006. godine

U prvom dijelu Franjo Talan, predsjednik Grobnog odbora Cesica podnio je izvješće o realizaciji planova i postupcima koji su provođeni da bi cestičko groblje i dalje bilo uredno i održavano kako dolikuje civiliziranom društvu.
Konstatirano je:
Ove godine konačno se stalo na kraj bespravnoj gradnji na groblju, tj. gradnji spomenika, grobnica i okvira suprotno Odluci općine Cestica o grobljima. Naime poznato je da su Općinskom odlukom o grobljima određeni postupci ukopa, ponašanja na groblju kao i dimenzije grobova  i minimalni razmak između grobnih mjesta, također je određeno da prije izvođenja radova izvođač mora dobiti suglasnost od vlasnika susjednog grobnog mjesta, a najmanji razmak između grobnih mjesta mora biti minimalno 25 cm i ne smije biti izvan  određenog red, tako da se normalno može hodati i ispred i iza groba. O provođenju Odluke brigu vodi firma Anemona, Grobni odbor i Općina Cestica.  Bilo je nekoliko pokušaja izgradnje većih okvira i spomenika nego je Odlukom općine dozvoljeno ali se redovitom kontrolom i praćenjem radova na groblju isto izbjeglo, a preveliki izbetonirani okviri skraćeni su na dozvoljenu dimenziju. Tu treba naglasiti i dobru suradnju stanovnika koji su u nekoliko navrata na nepravilnosti upozorili.
Zahvaljujući ažurnosti koncesionara i razumijevanju održavatelja groblja odstranjeni su ostaci spomenika koje se znalo vidjeti na pojedinim dijelovima groblja.
Zabranjen je rad klesarima-obrtnicima koji ranijih godina nisu poštivali Odluku općine o groblju i izgradili veće spomenike i okvire od dozvoljenih, iako su na to bili upozoreni.
Podignuto je okvir na grobu ubijenog svećenika Ivana Mađarića kojeg je njemačka vojska ubila na početku rata u travnju 1941. godine, a koji je kod uređenja središnjeg dijela ostao «utopljen». Na humak je dopremljena zemlja i zasađeno cvijeće.
 
Grob ubijenog svećenika Ivana Mađarića
 
Sanirano je ulegnuće kod upojnog bunara-šahta ispred mrtvačnice i navezena zemlja kod cvjetnih korita na ulazu u groblje.
Sa obitelju pokojnog Vinter Martina iz Kolorovca, supruga Josipa i djeca, dogovorena je dodjela novog grobnog mjesta jer je obitelji pred nekoliko godina susjed preko pola groba (grob je bio na lijevoj strani red XXVII grobno mjesto 11) izbetonirao veći okvir i proširio svoje grobno mjesto bez pitanja i dozvole vlasnika. Sukladno izrečenom obitelj pokojnog Martina Vintera oslobođena je plaćanja grobne naknade za uzurpirani grob za protekle 4 godine dok grobno mjesto nije imala u posjedu. – Obitelji će se dodijeliti grobno mjesto sa okvirom na novom dijelu groblja, a zaduženje i plaćanje naknade uslijedit će nakon dodjele istog.
U dogovoru s općinom Cestica odstranjene su polusuhe i suhe čemprese koje su smetale za prolaz grobljem, a u planu je odstranjivanje svih čempresa koje smetaju prolazima- putovima.
Groblje i grobna kućica redovito se održavaju i čiste, a sve nejasnoće riješe se u dogovoru s koncesionarom, firmom Anemona koje održava groblje i grobnu kućicu i brine za red i čistoću na groblju i oko njega.
Općini Cestica proslijeđen je popis grobnih mjesta u kojima su ukopane poznate osobe značajne za razvoj kraja, a dat je prijedlog i za očuvanje najstarijih spomenika kao zavičajne baštine tako i spomeničkog i arhitektonskog naslijeđa kraja. Između ostalih to su:
 

 
Grob prvog načelnika općine  Cestica


Najstariji spomenik na groblju

U vezi Plan uređenja i proširenja groblja i uređenja i opremanja grobne kućice Grobni odbor slijedeće točke.
 
1.     Plan uređenja i proširenja groblja
2.     Opremanje i uređenje grobne kućice
3.     Ostala pitanja
 
A)    Plan proširenja groblja – ispred grobnica i grobne kućice
a)      U skladu s postojećim planom formirat će se Novo grobno polje, omeđeno šljunčanom stazom koja od parkirališta vodi do grobne kućice i novim redom postojećih grobnica. Pojedini red u polju odgovara dužini I reda grobnica sagrađenih s istočne strane, uz novouređeni park na groblju. 

 
Pogled s juga


Pogled sa sjevera

b)      Prvo će se, u skladu s postojećim planom sagraditi jedan red okvira ispred sadašnjeg novog reda grobnica (ispred grobne kućice) i urediti pristupni put do svakog groba, a postojeći grob ukomponirat će se u novi red i novo polje.
c)      Na ostalom polju, formirat će se redovi grobnih mjesta sukladno dužni prethodnog reda i raspoloživom prostoru. Uredit će se zelene površine, sagraditi staze između redova i ponuditi zainteresiranima za otkup.   
d)      Grobna mjesta izvan I reda – gdje će se graditi okviri biti će jednakih dimenzija, a na volju korisnicima će ostati da li će se graditi okviri, grobnice ili će ostati grobni humci sa spomenicima ili bez njih, u skladu sa tradicijom ukopa pokojnik.
e)      Kako je odlukom grobnog odbora odlučeno da se na prostoru između ograde i uzdužnog puta od parkirališta do grobne kućice ostavi zelena površina, kao tampon zona za sprečavanje dopiranja nepoželjnih mirisa sa groblja, tu je potrebno urediti zelenu površinu. – Na slici.
 

 

Zelena površina - između ograde i staze od parkirališta će se urediti

B)     Plan proširenja groblja – na južnom dijelu groblja
 
a)      Prema projektu proširenja groblja, za južni dio groblja – prema parkiralištu. Između polja sagradit će se kvalitetni putovi, slično sadašnjoj središnjoj stazi na starom dijelu groblja, uz kojih će se formirati nova grobna mjesta, a između pojedinih redova na groblju urediti će se staze i tek onda dozvoliti ukop i prodaju istih.


 Prostor za nova grobna mjesta na južnoj strani groblja uz parkiralište

 
b)      Na novom dijelu groblja, uz parkiralište, urediti će se rasvjeta, postaviti vodovodne slavine i odvodnja ….
c)      Na projektiranim zelenim površinama postaviti će se klupe za odmor i zasaditi niska parkovna vegetacija – sukladnu projektu
d)      Uzdužni put od parkirališta do grobne kućice izvesti u najvišoj kvaliteti – postaviti tlakavce slično kao na središnjem dijelu groblja
 
C)      Uređenje okoliša, prilaza i parkirališta
a)      Urediti parkiralište na južnoj strani groblja, parkirališnu površinu asfaltirati, iscrtati parkirališna mjesta, urediti odvodnju oborinskih voda s parkirališta, a na zelenim površinama postaviti klupe za odmor i zasaditi odgovarajuće parkovno raslinje
b)      Uz ogradu groblja posaditi odgovarajuće vrste tuja, održavati ih, a ogradu na oštećenim mjestima sanirati te postaviti mala (vrata) na ogradi kod mrtvačnice
c)      Zelenu površinu omeđenu istočnom ogradom na groblju i novouređenom stazom na potezu grobna kućica parkiralište s južne strane groblja zasaditi odgovarajućim parkovnim raslinjem
 
D)    Stari dio groblja - plan daljnjeg uređenja groblja  
-                     a) Izvršiti pošljunčavanje glavnih putova na starom dijelu groblja i nasipavanje sa bijelim tučencem (slično kao sada od središnjeg križa prema deponiji smeća – na skici crvena boja)
 
 
 Skica groblja iz 1994. godine– tamno plavo središnja staza i park između starog i novog dijela groblja

 
a-1) Pošljunčavanje i nasipavanje sa bijelim tučencem izvršilo bi se za dvije staze od središnjeg puta (označen tamno plavom bojom) prema ogradi na sjevernoj strani i tri staze prema južnoj strani groblja. – prema skici – zelena boja i sivo plava
Staze prema sjevernoj ogradi za pošljunčavanje

Pošljunčana staza prema sjeveru- odlagalištu smeća


U planu za pošljunčavanje

 
Staze prema južnoj ogradi za pošljunčavanje


Staza kod Križa


Staza iz L – XV reda


Staza iza grobnica

 
 
a-2) Formiranje i uređenje staza uz ogradu groblja – zelena i žuta boja na skici.  Da bi se omogućila lakša dostupnost do svih grobnih mjesta, (do kojih je zbog zbijenih grobova nemoguće doći, a da se pritom djelomično ne prelazi preko postojećih spomenika, okvira i grobova) – izvršiti formiranje staza uz ogradu groblja te njihovo pošljunčavanje i nasipavanje sa tučencem
 
b) uređenje samog groblja i grobnih mjesta
 
b-1) Novi ukopi za osobe koje nemaju grobnih mjesta na starom dijelu groblja kao i za osobe koje svoje grobno mjesto žele proširiti, a isto nisu u mogućnosti izvesti zbog premalog prostora predlaže se ukop na novom dijelu groblja
 
b-2) Odstraniti sve čemprese koje se nalaze na putovima na groblju, koji smetaju prolazima, a koja su posađena izvan grobnoga mjesta za koje se plaća grobna naknada
 

Ukras ili nešto drugo


 Kako do susjednog groba


Koji je ljepši

b-3) Popisati sva grobna mjesta koja se ne održavaju i za koja se na znaju vlasnici i ista unijeti u vlasništvo Općine – grobnog odbora
 
b-4) Kako će se uklanjanjem čempresa sa putova na groblju većina visoke zelene vegetacije ukloniti, potrebno je napraviti plan sadnje čempresa ili slične vegetacije koja će se zasaditi na  slobodnim površinama groblja, na mjestima na kojima zbog premalog prostora nije moguće izvršiti ukop, a koja neće smetati kretanju po groblju. 
 
c) Izvođenje ostalih poslova na starom dijelu groblja
 
c-1) Oko slavina urediti odvodnju vode i postaviti odgovarajuće stalke za smještaj posuda za zalijevanje ( groblje Varaždin …itd) – postava kontejnera za lampaše
 
2.     Opremanje i uređenje grobne kućice
-         Izvršiti bojanje vanjsko i unutarnje mrtvačnice i obnovu keramike - bojanje kola,
-         Na grobnoj kućici je potrebna obnova stolarije, koja je na pojedinim dijelovima deformirana, pogotovo ulazna vrata kroz koja, pogotovo zimi, strahovito puše.
-         Potrebno je nabaviti rashladnu komoru za pokojnike kako bi se izlaganje umrlog i boravak u odarnici bio što dostojanstveniji
-         Potrebno je izvršiti sanaciju krovišta
3.     Ostala pitanja
a)      Iako sve planiramo na smrt nismo baš stalno spremni. Zbog toga je u planu da se jedna grobnica ostavi (rezervira) za privremene ukope. Koja će se koristiti privremeno dok obitelj pokojnika ne pripremi odgovarajuće grobno mjesto.
b)      Kod izdavanja rješenja za plaćanje grobne naknade potrebno je za svaki grob unijeti i podatke o položaju groba za koji se plaća grobna naknada. Na primjer; grobno mjesto broj 7, Lijeva strana XXI red – grob 15.  Naime kod reklamacija po sadašnjem rješenju nemoguće je utvrditi o kojem se grobnom mjestu radi jer u rješenju to ne piše.
c)      U buduće za potrebe radova na groblju, kao i izdavanje potrebne  dokumentacije obavljati u prostoru predviđenom za  kancelariju koja se nalazi u sklopu grobne kućice – utvrditi radno vrijeme kancelarije-ureda, 
Napomena!
Svako groblje ponos (ili …) je kraja i stanovnika u kojem se nalazi. Uređenjem posljednjih počivališta naših najdražih pokazujemo koliko nam je do njih stalo i koliko smo ih cijenili i poštivali za života, a koliko sada dok ih više nema među nama. Iako smo pred Bogom i Zakonom svi jednaki naša je zadaća i obveza s posebnim pijetetom i dužnošću osigurati minimum dostojanstva svakog pokojnika, bez obzira na njegov materijalni i socijalni status.
     Zbog toga je i Općina Cestica donijela Odluku o grobljima kojom se nastoji osigurati red i poštivanje dostojanstva svake osobe. Iako znademo da će nam svima «zemlje» biti dovoljno pojedini održavatelji groblja za svoje pokojnike žele «priskrbiti» i veću površinu od dogovorene i propisane, a u prošlosti se zbog nešto bolje materijalnih mogućnosti nisu libili uništavanja i devastiranja susjednih grobnih mjesta, manje imućnih i utjecajnih susjeda.
      Članovi grobnog odbora Cestica  zahvaljuju stanovnicima općine Cestica i vlasnicima grobnih mjesta na cestičkom groblju na pomoći i razumijevanju kod pronalaženja najboljih rješenja za uređenje groblja i očuvanje pijeteta svih ukopanih.
Iako je u planu članka bila i objava fotografija o izgledu groblja u Nedelišću i Vukovaru (snimljene 13 i 18 studenoga) od istih se zbog prevelike rezolucije odustalo, kako bi svima (i onima sa starijom tehnikom) bio lakši pregled u planirane aktivnost. 
 
Skice plana pošljunčavanja groblja napravljena je na karti groblja iz 1994. godine i ne odgovara 100 posto sadašnjem stanju
 
Ostajemo zahvalni za svaki prijedlog i sugestiju, a prijedloge za bolje uređenja groblja u Cestici možete dati članovima Grobnog odbora iz svog naselja. Najbolje je u pismenom obliku, a prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti i u općinu Cestica s naznakom za Grobni odbor Cestica.
Članovi Grobnog odbora Cestiva su: Stjepan Mumlek, Ivan Šincek i Darko Leskovar iz Gornjeg Vratna, Josip Kralj iz Radovca, Jožek Vunderl - Radovec Polje, Stjepan Županić iz Virja Križovljanskog, Stjepan Borak iz Virje Otoka, Franjo Talan iz Križovljana, Josip Majhen iz Cestice, Marijan Bednjanić iz Babinca i Josip Vnuk iz Kolarovc. Brigu o održavanju groblja i čistoći mrtvačnice vodi poduzeće «Anemona» iz Babinca
 
Zapisao Franjo Talan nakon održanog sastanka Grobnog odbora, a fotogrtafije su ukomponirane u tekst kroz tijedan dok su za web stranicu općine pripremljene u nedjelju 26. studenoga. 

Zahvaljujem na razumijevanju (ft)

26_104556_37.jpg 26_104624_11.jpg 26_104653_71.jpg 26_104706_88.jpg 26_104724_24.jpg 26_104738_98.jpg 26_105028_35.jpg 26_105043_68.jpg 26_105122_04.jpg 26_105429_43.jpg 26_105641_24.jpg