Korisnički login

Konačna lista za kupnju kuća u nizu prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Općine Cestica

Načelnik Općine Cestica na temelju prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva, a u skladu sa čl. 24. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području općine Cestica  (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 63/17) donosi
 
KONAČNU LISTU za kupnju kuća u nizu prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Općine Cestica
 
Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju kuća u nizu prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Općine Cestica, na temelju provedenog javnog natječaja, objavilo je prijedlog Liste na koju nije zaprimljena ni jedna primjedba te se utvrđuje sljedeća konačna Lista:
 

  1. Marija Humek, Radovec, Vinogradska 50
  2. Predrag Dobrotić, Dubrava Križovljanska, Vinogradska  1
  3. Ivana Hohnjec, Selci Križovljanski  151
  4. Denis Levanić, Varaždinska 15, Cestica
  5. Nikola Kelić, Križovljan Radovečki, S. Radića 20
  6. Miljenko Herceg, Gornje Vratno, Varaždinska 120
 
Važenje Liste prvenstva utvrđuje se do njenog opoziva, a najdulje na vrijeme od dvije godine računajući od dana njezina utvrđenja. Odlukom načelnika važenje Liste može se produžiti ( čl. 25. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području općine Cestica, „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 63/17)
 
U Cestici, 06.02.2018.
Općinski načelnik:
Mirko Korotaj, v.r.

06_135745_75_24_134828_74_14_084023_31_iStock_monopoly-house-000012618105Large.jpg