Korisnički login

Zaprimanje uzoraka za 2. ocjenjivanje vina biti će 4. veljače 2018.

Predstavljanje rezultata izložbe vina "VIN CE 2018" je u subotu  17. veljače
       Pod pokroviteljstvom Općine Cestica u organizaciji Udruge vinogradara i vinara Sveti Martin Cestica i ove godine održat će se ocjenjivanje vina.
Zaprimanje uzoraka održat će se u nedjelju, 04. veljače 2018. godine u vremenu od 10.00 do 18.00 sati  u prostorijama DVD- a  Križovljan-Cestica, a za ocjenjivanje potrebno je predati 2 boce od 1 litre ili 3 butelje od 0.75 l. Zaprimljeni uzorci vina ocijeniti će se od strane stručnjaka enologa, a predstavljanje rezultata ocjenjivanja i degustacija ocjenjenih uzoraka održat će se u subotu, 17. veljače 2018. godine, od 15.00 sati u prostorijama DVD-a Križovljan-Cestica.
    Uz degustaciju i svečano proglašenje rezultata izvršit će se i podjela zahvalnica i priznanja za sva ocjenjena vina, a vlasniku najbolje ocjenjenog vina uručit će se i nagrada Zlatni Martin kojeg za najbolje vino izložbe dodjeljuje Udruga vinara i vinogradara Sveti Martin Cestica. O postupcima ocjenjivanja vina detaljnije se može vidjeti na http://lumens.fthm.hr/edata/2011/3daa34d2-f1e8-4fd7-b3df-0da2748da5de.pdf, Podsjećamo da je na prvoj izložbi vina VIN CE 2017. „Zlatnog Martina“ osvojio Slavko Kotolenko iz Dubrave Brega, a više o tome je na  http://www.cestica.hr/hr/1939/u-subotu-18-veljace-2017-godine-odrzana-prva-izlozba-vina.  
   Kotizacija za članove Udruge vinogradara i vinara "Sv. Martin" Cestica iznosi 80.00 kn, a za ostale sudionike prijava je 100.00 kn po uzorku.
   Za Drugu izložbu vina VIN-CE 2018., na ocjenjivanje se mogu predati crna i bijela vina, miješana i sortna, proizvedena od grožđa i voća, a kod predaje uzoraka potrebno je uz godinu berbe navesti i kategoriju vina i naravno vlasnika.      

26_075545_88_P1520509.JPG 26_075557_47_20_111333_48_P1520642.jpg