Korisnički login

Lista prvenstva za kupnju kuća u nizu na području Općine Cestica (POS)

Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju kuća u nizu prema Programu društveno poticane stanogradnje na području općine Cestica na temelju čl. 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/17) utvrđuje sljedeću Listu:

1. Marija Humek, Radovec, Vinogradska 50
2. Predrag Dobrotić, Dubrava Križovljanska, Vinogradska 1
3. Ivana Hohnjec, Selci Križovljanski 151
4. Denis Levanić, Varaždinska 15, Cestica
5. Nikola Kelić, Križovljan Radovečki, S. Radića 20
6. Miljenko Herceg, Gornje Vratno, Varaždinska 120

U privitku se nalazi tabela sa dodijeljenim bodovima.

Podnositelj zahtjeva ima pravo na prigovora na utvrđeni redosljed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno ne uvrštavanja . Prigovor se podnosi Povjerenstvu Općine Cestica u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste, a o osnovanosti prigovora odlučuje načelnik. Na prijedlog Povjerenstva konačnu Listu donosi načelnik nakon isteka roka za prigovore. 

 

24_134828_74_14_084023_31_iStock_monopoly-house-000012618105Large.jpg
bodovanje_prijavljenih.docx
Puna verzija: 18.39 KB