Korisnički login

Ministarstvo kulture, 12. 1. 2018. , objavilo odobrene programe

Za zaštitu nepokretne kulturne baštine u općini Cestica 375 tisuća kuna
     Na stranicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske, sa stanjem 12. siječnja 2018., <http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19387 , objavljeni  su odobrene programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2018. godinu.
U tekstu se ističe: Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu" za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima prijavljeno je 1.251 program, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 438.492.153,70 kn. Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture, za financiranje su uvrštena 768 programa u ukupnom iznosu od 95.732.277,00 kn.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH te je prijedlog razmatran i verificiran od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i odobren od ministrice kulture.

Na strani 36. i 37. objavljeni su odobreni programi u Varaždinskoj županiji, a među 37 odobrenih programa za objekte na području općine Cestica odobrena su četiri u ukupnom iznosu od 375 tisuća kuna. Za zvonik crkve sv. Lovre župi Uzvišenja sv. Križa odobreno je 100 tisuća kuna, a za projekt „Radovec, Crkva Uzvišenje sv. Križa i kurija župnog dvora“ namijenjeno je 200 tisuća kuna. Općini Cestica za kameno raspelo na groblju u cestici odobreno je 25 tisuća kuna, a 50 tisuća kuna namijenjeno je za Crkvu Blažene Djevice Marije (Miklovu kapelu) u Križanču.
Kompletni program odobrenih sredstava po županijama vidljiv je na stranicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
U prilogu fotografije objekata i zgrada za koje su odobrena sredstva u 2018. godini 

18_131659_36_1-P1680748.jpg 18_131913_07_1-P1700392.jpg 18_131923_03_P1280606.JPG 18_131934_31_P1640323.JPG