Korisnički login

U petak, 5. 01. 2018., održana 3. dječja skupština DVD-a Križovljan Cestica

Mladima na radu čestitao načelnik Mirko Korotaj, a na kraju uručene i medalje
    U rad DVD-a Križovljan Cestica uključeno su i brojna djeca i mladi starosti od 6 do 16 godina, a prema riječima Marijana Vočanec, tajnika vatrogasnog društva, u matičnoj knjizi i vatrogasnoj mreži Hrvatske vatrogasne zajednice vodi se 25 članova. O radu mladih iz DVD-a Križovljan Cestica govorilo se i na trećoj vatrogasnoj skupštini najmlađih članova društva koja je održana u petak, 5. siječnja 2018. godine s početkom u 18 sati. Sjednica skupštine održana je u dvorani DVD-a, a prisustvovala su joj 22 od 25 evidentiranih članova i gosti.
   Na početku sjednice sve sudionike i goste pozdravila je predsjednica Helena Pšak, a potom su izabrana radna tijela koja su nastavila voditi skupštinu. Za predsjednicu radnog voditeljstva predložena je i izabrana Sara Bosak, a za ovjerovitelje zapisnika Ivona Košutar i Maja Petric.
Izvješće za 2017. godinu podnijela je Kristina Lukaček koja je naglasila da su uvježbavanja mladih za natjecanja započela u dva navrata. Za ekipu starosti od 12-16 godina, 18. ožujka 2017., a za djecu starosti od 6-12 godina uvježbavanja su započela u srpnju mjesecu.
Osim  uvježbavanja djece i mladeži, pomladak DVD-a Križovljan  Cestica, 19. kolovoza bio je u posjetu Fažani, a na 3. kupu DVD-a Tužno, 26. kolovoza, sudjelovali su sa tri ekipe, i to žene u kategoriji 12-16 godina, te dvije ekipe djece, ženske i muški starosti od 6 do 12 godina.  
Mladi članovi DVD-a Križovljan Cestica sudjelovali su i na četvrtom međuopćinskom natjecanju vatrogasaca iz općina Cestica, Petrijanec, Sračinec i Vinica, održanom u Svibovcu Podravskome 2. rujna 2017., a koje se ujedno bodovalo i za  24. vatrogasno natjecanje ekipa iz VZO Cestica.
   Za natjecanje ekipa iz VZO Cestica prvo mjesto u kategoriji djece 6-12 godina osvojila je ženska ekipa DVD-a Križovljan Cestica, a u istoj kategoriji u muškoj konkurenciji osvojeno je treće mjesto. U kategoriji 12-16 godina osvojeno je prvo mjesto.
     Na 12. natjecanju vatrogasne mladeži Varaždinske županije održanom 1. listopada 2017. godine u Lepoglavi bila je 131 ekipa, a među njima i,  kao jedina s područja VZO Cestica, i dječja ženska ekipa 6-12 godina DVD-a Križovljan Cestica. Ista je na natjecanju osvojila 4. mjesto, a nakon dva tjedna rezultati su tako „posloženi“ da je ekipa zauzela tek 18. mjesto, istaknuto je u podnesenom izvješću.
   Na natjecanju u Lepoglavi sudjelovali su: Asja Panić, Karla Košić, Melani Šincek, Hana Košić, Lea Premuž, Marija Horvat, Dora Majhen, Barbara Pšak i Ema Humek.
 
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno kao i plan  rada,  a čestitke mladima i rukovodstvu DVD-a na vrijednom radu uputio je načelnik Općine Cestica Mirko Korotaj. U završnom dijelu skupštine medalja za postignute rezultate na međuopćinskom natjecanju u Svibovcu Podravskome uručili su zamjenik načelnika Žarko Rodeš, tajnik DVD-a Marijan Vočanec, a čestitke osvajačima medalja uputio je i predsjednik društva Ivan Kralj.
      U prilogu nekoliko fotografij, a na zajedničkoj manjoj slici su, slijeva na desno: Ivan Kralj, predsjednik DVD-a Križovljan Cestica, Kajo Panić, Maja Petric, Luka Ivančić, Lara Borak, Helena Pšak, načelnik Mirko Korotaj, Kristina Lukaček, Sara Bosak, zemjnik načelnika Žarko Rodeš, Ivona Košutar i tajnik DVD-a Marijan Vočanec. 

09_223400_94_1-zajednicka.jpg 09_223411_20_1-20180105-skupstina_djecja_DVD_Krizovljan_-_Cestica_(3).jpg 09_223441_43_1-20180105-skupstina_djecja_DVD_Krizovljan_-_Cestica_(4).jpg 09_223452_38_1-20180105-skupstina_djecja_DVD_Krizovljan_-_Cestica_(8).jpg 09_223507_56_1-20180105-skupstina_djecja_DVD_Krizovljan_-_Cestica_(10).jpg 12_075432_33_1-20180105-skupstina_djecja_DVD_Krizovljan_-_Cestica_-11.jpg