Korisnički login

3. sjednica (2017)

 Akti 3. sjednice Općinskog vijeća

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cestica na dan 30.06.2017. godine i polugodišnjeg izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2017. godine.
  2. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Cestica za 2017. godinu,
  3. Odluka o dodjeli nagrade za najbolje uređenu okućnicu i balkon,
  4. Odluka o isplati jednokratnih pomoći roditeljima novorođene djece,
  5. Odluka o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Cestica,
  6. Odluka o visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
  7. Odluka o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Cestica
  8. Odluka o visini naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća Općine Cestica
 

svvz4817.pdf
Puna verzija: 373.10 KB