Korisnički login

Nova regulacija prometa podno župnog dvora župe Križovljan

Kroz raskršće ograničena brzina na 30 kilometara
       Od raskršća državne ceste D-2 u Cestici, kroz naselje Križovljan Radovečki i Radovec, proteže se ulica Antuna Mihanovićana, a dužina spomenute prometnice je oko 1300 metara.  Krenimo li tom ulicom od raskršća u središtu Općine Cestica u Križovljan Radovečki prvo nam dolazi ulica Stjepana Radića, a potom i Petra Preradovića  nakon koje dolazimo do kapelice Srca Isusova koja je u podnožju župnog dvora podignutog 1759. godine. Ispred kapelice cesta se račva u dva smjera. Desni krak vodi prema brdovitom dijelu općine Cestica, u selo Radovec i Vinogradsku ulicu koja dalje vodi u župu Sveta Barbara Natkrižovljan, a lijevo se nastavlja ulica Antuna Mihanovića koja nakon mosta na potoku također ulazi u naselje Radovec. Krenemo li dalje u naselje Radovec nakon dvjestotinjak metara stići ćemo na Trg Ivana Pavla Drugog, oko kojeg su zgrade povijesne jezgre župe Križovljan, a gdje je s radom 1. siječnja 1906. godine započela i tada novoformirana općina Križovljan Cestica. Uz trasu puta, od kapelice Srca Isusova koju je 1885. godine, uz pomoć župljana, dao podići župnik Ivan Čižmak, do Trga Ivana Pavla Drugog nalazi se nekoliko objekata značajnih za povijest Općine Cestica. Tu je od izvora i spremnika vode podno brda Prekorje do škole vodio prvi vodovod sagrađen 1898.  godine, a u današnjoj zgradi KUD-a općine Cestica 1845. godine s radom je započela i prva škola. Najstarija zgrada u tom pojasu je crkva Uzvišenja Sv.  Križa  koju 1753. godine, koju su dogradnjom na tada postojeću kapelu Blažene djevice Marije, dali podići vlasnici Križovljangrada, obitelj Bakić de Lak.
     Južno od Trga Ivana Pavla Drugog, kroz koji prolazi i ulica Antuna Mihanovića, dolazi ulica Miroslava Krleže, na koju se nadovezuje, do Vinogradske, ulica Augusta Šenoe, a krenemo li od Trga prema sjeveru, prvo nam s istočne strane dolazi ulice Matije Gupca, za koju stariji žitelji naselja često rabe izraz „Spodja vulica“ . Od Trga do ponovnog dolaska ulice Antuna Mihanovića na državnu cestu D-2, ovaj puta u Radovcu, s istočne strane teče, danas zacijevljeni  „Radovski potok“, koji dolazi iz ulice Miroslava Krleže još zvane „Gorja vulica“, a ako put nastavimo preko državne ceste koja kroz sva naselja općine Cestica nosi naziv Varaždinska ulica, put će nas dovesti do danas samostalnog naselja Radovec Polje. Tu na raskršću, sa sjeverne strane Varaždinske ulice, istočno od puta prema Radovec Polju kameno raspleo  podignuto je 1907. godine, a sa zapadne strane do izgradnje vodovoda 1978. godine nalazio se bunar s kojeg su se vodom snabdijevali okolni stanovnici kao i prolaznici koji su tom trasom nekad prolazili pješke ili pak zaprežnim kolima.
     Raskršće oko kapele Srca Isusova u Križovljanu Radovečkom jedno je od najprometnijih čvorišta izvan državne ceste, odnosno Varaždinske ulice, u Općini Cestica, a osim stanovnika spomenutih naselja kroz to raskršće na putu prema župnoj crkvi prolaze i brojni župljani zapadnih dijelova župe, kao i ostali prolaznici i putnici na putu iz župe Sveta Barbara Natkrižovljan u nizinski dio općine Cestica, te vlasnici vinograda koji u brdovitom dijelu ovog dijela Varaždinske županije imaju svoje posjede.
       Novom regulacijom prometa kroz raskršće brzina prometa ograničena je na 30 kilometara, a ulica Antuna Mihanovića je cesta s prednošću prolaza. Oznaka ograničenja brzine postavljena je na prilazima raskršću iz sva tri smjera, a ispod župnog dvora napravljen je pješački prijelaz i ucrtana zebra. Prema riječima načelnika Mirka Korotaja nova regulacija prometa na raskršću provedena je zbog veće sigurnosti pješaka i ostalih sudionika u prometu, a realizirana je na spoju županijske ceste ŽC 2035 (Cestica – Natkrižovljan) i lokalne ceste LC 25006 koja od kapelice Srca Isusova u Križovljanu Radovečkom vodi kroz Radovec do Radovec Polja.
U nastavku nekoliko fotografija nove regulacije prometa
 

01_112801_75_1-P1680095.jpg 01_112815_30_1-P1680097.jpg 01_112840_54_1-P1680100.jpg 01_112941_31_1-P1680109.jpg 01_113002_81_1-P1680105.jpg 01_113024_41_1-P1680111.jpg 01_113041_56_1-P1680113.jpg 01_113357_21_1-P1680103.jpg