Korisnički login

Popodne, 15. 11. 2017., radionica o poplavi održana u Otok Virju

Prijedlog da se u projekt uključi izgradnja nasipa u Lovrečan Otoku
       U cilju podizanja svijesti o poplavama Hrvatska i Slovenija započele su projekt FRISCO (Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplave), a isti se financira iz programa INTERREG V-A – Program suradnje Slovenija – Hrvatska 2014-2020. Projekt se odvija na slivnim pograničnim područjima rijeke Dragonje, Kupe, Bregane, Sutle, Drave i Kupe, a prvi dio  projekta FRISCO 1, obuhvaća negrađevinske mjere u cilju podizanja svijesti javnosti o poplavama, zaštiti od poplava, te upravljanju i smanjenju rizika od poplava. U projektu vrijednom preko 4 milijuna Eura sudjeluje osam partnera iz dviju susjednih država, a uz Hrvatske vode na strani Republike Hrvatske sudjeluju još i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) i Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS).
    Za stanovnike Općine Cestica predstavljanje projekta FRISCO 1 održano je u srijedu, 17. studenoga 2017. s početkom u 17 sati u društvenom domu Otok Virje, a radionicama su uz brojne građane prisustvovali i čelnici Općine Cestica, načelnik Mirko Korotaj, zamjenik Žarko Rodeš i predsjednik Vijeća Darko Majhen, te predstavnici cestičkih vatrogasnih društava. Tema radionica bila je Kako se sami možemo zaštiti od poplava, a u uvodnom dijelu o organizaciji „vodnog sektora“ u Republici Hrvatskoj i njegovoj teritorijalnoj podjeli i samom FRISCO 1 projektu govorila je Samra Polić iz Hrvatskih voda. O upravljanju rizicima od poplava na slivu rijeke Drave u Hrvatskoj govorio je Ladislav Grđan, voditelj centra obrane od poplave iz VGO Varaždin, a u svom izlaganju osvrnuo se i na stanje korita rijeke Drave na ovom području i poplava prije dok nije bilo hidrocentrala, kanala i nasipa i danas. O sustavu prognoziranja govorila je Dijana Oskoruš iz DHMZ-a, a o obrani od poplava u Republici Hrvatskoj Tomislav Novosel iz HV-a. Žarko Vučak iz DUZS-a govorio je o civilnoj zaštiti i mjerama ranog upozoravanja, a Dražen Šegota govorio je na temu: Poplava – što sami možete učiniti prije, za vrijeme i nakon  poplave.
       U završnom dijelu postavljena su pitanja i dani prijedlozi. Tako je predloženo da se na području ulaska rijeke Drave u Hrvatsku, kod Velikog Lovrečana, postavi automatska mjerna stanica i da se rezultati stanja voda mogu pratiti na portalu kao i stanje voda u susjednoj Sloveniji, a predloženo je da se pomoću nasipa od poplave zaštiti prekodravsko naselje Lovrečan Otok.
 

16_153404_02_1-P1670543.jpg 16_153437_07_1-P1670560.jpg 16_153450_34_1-P1670557.jpg 16_153503_78_1-P1670576.jpg 16_153519_25_1-P1670577.jpg 16_153537_40_1-P1670613.jpg 16_153549_62_1-P1670615.jpg 16_153608_03_1-P1670618.jpg 16_153623_15_1-P1670637.jpg 16_153655_59_1-P1670574.jpg