Korisnički login

Na župi Sveta Barbara, 31. listopada 2017., započela obnova sakristije

Razgovaralo se i o mogućnosti uvođenja grijanja u crkvu
   Na župnoj crkvi Svete Barbare u Natkrižovljanu u tijeku su radovi na uređenju sakristije u kojoj će se na novo urediti pod i postaviti dva nova prozora, urediti stepenice koje vode na propovjedaonicu, a restaurirat će se i ulazna vrata i izvršiti ostali potrebni građevinski i ostali radovi na uređenju sakristije.
U utorak, 31. listopada 2017. župu Sveta Barbara u Natrkižovljanu posjetili su čelnici općine Cestica, načelnik Mirko Korotaj i zamjenik mu Žarko Rodeš, koje je o tijeku izvođenja radova izvijestio župnik, vlč. Mario Filipović, a razgovaralo se i o mogućnosti uvođenja grijanja u crkvu koji bi se sprovelo od kotlovnice smještene u podrumu župnog dvora.
Crkva Svete Barbare u Natkrižovljanu u današnjem obliku stoji od 18 stoljeću, a župa je tu osnovana 1789. godine. Župna crkva sagrađena je na jednom od najviših uzvisina, a sama crkva postavljena je u smjeru sjever jug. Na sjevernoj strani je svetište, a glavni ulaz u crkvu je na južnoj strani. Iznad ulaza je zvonik u koji se ulazi iz kora crkve, a prema podnožju brijega od zvonika se spuštaju stepenice koje su napravljene 1988. godine dok je župom upravljao vlč. Vlado Stolnik. Zapadno od svetišta je sakristija iz koje se također ulazi u crkvu, a sporedni ulaz u crkvu nalazi se i na istočnoj strani lađe, između kora i oltara Sv. Valentina. Na zapadnoj strani lađe nalazi se drvena propovjedaonica u koju se ulazi iz sakristije, a na toj strani do svetišta nalazi se oltar  Majke Božje sedam žalosti.
     U proteklom razdoblju detaljno je restauriran i obnovljen župni dvor, a bakrenim limom prekriven je toranj crkve u kojem su ponovno elektrificirana zvona. Trošne stepenice detaljno su obnovljene, a u podnožju brijega s istočne strane u kolovozu 2017. godine napravljen je betonski potporni zid kod proširenja županijske ceste. U listopadu mjesecu ove godine započeli su radovi na uređenju sakristije, a prethodno su od zračnog kanala podignutog 1989. godine na nekoliko mjesta postavljene PVC cijevi promjera 160 mm za dovod i strujanje zraka. Radove izvodi građevinski obrt Stjepan Tomašec, a uz cijevi za dovod zraka u zemlju su postavljene i od spuštenih žljebova s crkve sprovedene su PVC cijevi promjera 125 mm za odvodnju vode od temelja. 

06_070232_22_1-P1660004.jpg 06_070252_62_1-P1660008.jpg 06_070326_59_1-P1660013.jpg 06_070417_51_1-P1660029.jpg 06_070445_06_1-P1660041.jpg 06_070634_90_1-P1660017-.jpg