Korisnički login

JESENSKA SADNJA VOĆAKA

Sadnju možemo vršiti vlastitom proizvodnjom sadnica što je vrlo rijetko,
 uglavnom se nabavljaju. Sadnica mora biti jednogodišnja, a sadimo je u doba mirovanja vegetacije, u jesen ili proljeće.
 Sadnja u jesen je mnogo bolja, jer posađena sadnica ima povoljne uvjete za učvršćivanje u tlu i obnovu ozljeđene korijenove  mreže, sadnice se bolje primaju, a ujedno i brže rastu tijekom prve godine nakon sadnje. Ako ih sadimo u proljeće, onda to treba što prije obaviti.

PRIPREMA SADNICA ZA SADNJU
Sadnica ne smije biti manja od 1 metar, a razmak sadnje ovisi o vrsti. Neposredno prije sadnje treba obnoviti rez na korijenu i ostaviti najviše 15 od 20 cm. Prije sadnje dobro je umakati korijen u smjesu vode, tla i kravlje balage. Ta smjesa u šuši čuva korijen od isušivanja, a u vlažnom tlu ga čuva od prevelike vlage.

SADNJA
Na dobro pripremljenom tlu jame za sadnju mogu biti  50x50x50 cm, ako tlo nije prije pripravljeno onda se kopaju jame u jesen i to 100x100x100 cm. Kod toga se odvaja površinski sloj tla – bogat sa humusom na jednu stranu jame, a dubinski sloj (ispod 50 cm) na drugu stranu jame.


Prije sadnje dubinski sloj se vreća na dno bez gaženja, a u površinski sloj stavljamo korijen i tim zagrćemo korijen i ugazimo, ako sadimo sa stajskim gnojem onda na ugažen sloj tla (oko 10 cm  na korijen) stavljamo stajski gnoj i ponovno zagrćemo tlom.
Stajski gnoj nikada ne smije doći u dodir sa korijenom. Cijepljeno mjesto mora biti iznad površine tla, ako se sadi sa zrelim kompostom korijen se može staviti u kompost.
Sadnicu treba dobro ugaziti i na površini napraviti zdjelicu da se oborinska  voda dulje zadrži to je važno pogotovo na nagnutim terenima.
Nakon sadnje sadnicu vežemo uz oslonac na dva mjesta i režemo je na željenu visinu debla.


Daljna  njega mladih voćaka se odvija redovito u toku godine, a u prvoj do četvrte je to intenzivna obrada oko voćke, rezidba zrela i zelena pomoću koje se formiraju uzgojni oblik.

  Zaštita od bolesti i štetnika je ista kao i u starom voćnjaku, a koriste se manje sistematici, a više kontaktna sredstva. Gnojidba je putem tla, a folijarna  (putem lista) se u prvoj godini ne primjenjuje, a u drugoj i trećoj se primjenjuje uz zaštitu ,ali na početku vegetacije.


Tekst napisala:

MARINA MAJHEN

STJEPANA RADIĆA 3,KRIŽOVLJAN RADOVEČKI 42208 CESTICA