Korisnički login

Sjednica LAG-a Sjeverozapad održana je 18. 10. 2017. u Lepoglavi

Isti iznos sredstava predviđen je za programe u svakom gradu i općini
U srijedu, 18. listopada 2017. godine u Lepoglavi održana je 13. redovna sjednica LAG-a Sjeverozapad u koji je uz gradove Ivanec, Lepoglavu i Varaždin i deset općina pograničnog dijela Varaždinske županije uključena i općine Cestica. Naglašen o je da će Lokalna akcijska grupa Sjeverozapad još ove godine raspisati natječaj za projekte za koje se mogu kandidirati i programe predlagati općine i gradovi s područja LAG-a Sjeverozapad, a iznosi koji se mogu dobiti su od 15 – do 30 tisuća Eura s time da je u projektu lokalna sredina dužna sudjelovati s minimalnih 15 posto. Nakon realizacije prvog natječaja postepeno će se raspisivati novi, a zavisno od projekta sufinanciranje je moguće ostvariti od 50 do 85 posto. Visina potpore kreće se u rasponu od 3500 do 15000 Eura, a program je tako koncipiran da sredstva potpore mogu ostvariti Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke i pravne osobe iz svake lokalne zajednice (gradovi i općine).
         Do 2020. godine na raspolaganju LAG-u Sjeverozapad dodijeljen je iznos od 9.469.160,82 kuna, a iz tih sredstava financirat će se podmjera 19.2 s 7,2 milijuna kuna te podmjere 19.3 i 19.4.
 
Nekoliko fotografija i vrste aktivnosti s iznosima sufinanciranja su u nastavku
 
 

19_160656_74_1-IMG_0178.jpg 19_160711_58_1-P1640311.jpg 19_160726_66_IMG_0169.jpg 19_161146_27_P1640329.JPG