Korisnički login

Mjesni odbor Križovljan Radovečki

Mjesni odbor Križovljan Radovečki 
predsjednik (prve dvije godine mandata): Marijan Vočanec: 091/600-4330
                    - e-mail: mvocanec@vip.hr
                    - adresa: Križovljan Radovečki, Stjepana Radića 28
- predsjednik (druge dvije godine mandata): Damir Kralj: 098/187-2513
                    - adresa: Križovljan Radovečki, Antuna Mihanovića 10

1. Marijan Vočanec
2. Ivan Ščuric
3. Marko Zagorec
4. Antonio Klasić 
5. Antun Daljavec
6. Damir Kralj