Korisnički login

Mjesni odbor Natkrižovljan

Mjesni odbor Natkrižovljan
predsjednik: Tomislav Lazar: 091/504-0029
                    - e-mail: lazar.tomislav@gmail.com
                    - adresa: Natkrižovljan, Natkrižovljan 22

1. Denis Kotolenko
2. Marjan Hutinski 
3. Tomislav Lazar
4. Josip Gonzi 
5. Martina Furjan