Korisnički login

Sjednica Općinskog poglavarstva Općine Cestica

Dana 15. listopada 2004. godine u prostorijama Općine Cestica s početkom u 19,00 sati održana je 60. sjednica Općinskog poglavarstva Općine Cestica sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija
  2. Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Cestica
  3. Raspisivanje natječaja za dodjelu troškova prijevoza za učenike srednjih škola s područja Općine Cestica
  4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Cestica
  5. Proračun Općine Cestica za 2005. godinu i Projekcija Proračuna za 2006. i 2007. godinu
  6. Uređenje groblja u Cestici
  7. Odabir ponuda za izvođenje radova na objektima u vlasništvu Općine Cestica
  8. Zamolbe
  9. Razno