Korisnički login

Prethodno savjetovanje - Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Cestica

Temeljem članka 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Općina Cestica provodi
PRETHODNO SAVJETOVANJE
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

        1.Općenito

            Općina Cestica priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Cestica.
Sukladno odredbi članka 198.st.1.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Općina Cestica u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 02.08.2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge vezano uz predmetnu nabavu na adresu elektroničke pošte: opcina@cestica.hr

2.Opis predmeta nabave

Naziv/predmet nabave je: Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Cestica.
Općina će zamjenom postojećih rješenja primjenjivanih u javnoj rasvjeti smanjiti potrošnju električne energije. Cilj nabave je implementacija optimalnog tehničko ‐ tehnološko ‐ ekonomskog rješenja kojim bi se postigli učinci znatne uštede električne energije, indirektno smanjenje emisije CO2, poboljšali svjetlotehnički parametri i uvjeti sigurnosti prometa te smanjili potencijalni rizici ekološkog onečišćenja zbog korištenja ekološki neprihvatljivih rasvjetnih tijela (npr. natrijevih i/ili živinih žarulja na izboj u plinu) kao i sprječavanje svjetlosnog onečišćenja, a bez zaduživanja Naručitelja ili potrebe za neposrednim osiguravanjem dodatnih sredstava za investiciju od strane Naručitelja.

27_134042_45_preuzmi.jpg
javna_nabave_velike_vrijednosti_za_nabavu_energetske_usluge_u_ustedi_elektricne_energije_u_javnoj_rasvjeti_Opcine_Cestica.docx
Puna verzija: 74.17 KB