Korisnički login

8. sjednica (2017)

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Cestica – 15.03.2017. godine
1. Odluka o raspisivanju izbora za članove Mjesnih odbora na području Općine Cestica,
2. Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i kandidata s liste grupe birača
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Cestica
4. Odluka o prihvaćanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Cestica
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2016. godinu
7. Odluka o ukidanju javnog dobra u općoj upotrebi
8. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja ''Izgradnja kulturnog centra''
9. Odluka o davanju suglasnosti za prijavu projekta Zaštita i obnova dijela zaštićenog
10. dijela područja parkovne arhitekture perivoja Križovljangrad – obnova parka Križovljangrad
11. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne i ugostiteljske zone na lokaciji značajnog kompleksa Križovljangrad

Zapisnik 8. sjednica
Puna verzija: 232.64 KB
8_sjednica-26072017115053.pdf
Puna verzija: 171.20 KB
8_sjednica-26072017115025.pdf
Puna verzija: 65.67 KB
8_sjednica-26072017115004.pdf
Puna verzija: 28.18 KB
8_sjednica-26072017114952.pdf
Puna verzija: 31.24 KB
8_sjednica-26072017114938.pdf
Puna verzija: 28.31 KB
8_sjednica-26072017114926.pdf
Puna verzija: 20.52 KB
8_sjednica-26072017114914.pdf
Puna verzija: 20.46 KB
8_sjednica-26072017114843.pdf
Puna verzija: 43.54 KB
8_sjednica-26072017114830.pdf
Puna verzija: 37.99 KB
8_sjednica-26072017114805.pdf
Puna verzija: 13.34 KB
8_sjednica-26072017114708.pdf
Puna verzija: 21.31 KB