Korisnički login

Zbog sanacije klizišta zatvorena cesta ispod crkve Sv. Barbare u Natkrižovljanu

Cesta će biti zatvorena do 30. kolovoza 2017. godine
     U tijeku su radovi na sanaciji klizišta na dijelu županijske ceste ŽC 2035, podno crkve Svete Barbare u Natkrižovljanu. Zbog nemogućnosti prolaska vozila se usmjeravaju na ostale zaobilazne prometnice, a prema riječima načelnika Mirka Korotaja završetak radova i puštanje prometnice natrag u promet očekuje se do 30. kolovoza 2017. Spomenuta županijska cesta započinje kod raskršća u Cestici odakle prolazi kroz naselja Križovljan Radovečki i Radovec, sve do ceste koja dolazi iz općine Vinice i dalje, prema zapadu vodi kroz naselja brdovitog dijela općine Cestica sve do granice s Republikom Slovenijom.
     Promet cestom moguć je do zone radova, i s južne i sa sjeverne strane, a za putnike i vozila koji imaju namjeru putovati u drugi dio za sada „blokiranog“ područja preporuka je koristiti ceste koje u to područje dolaze iz smjera naselja Cestica, Vinica, Veliki Lovrečan i Donje Voće.
      Osim sanacije klizišta na tom području izvršit će se i proširenje ceste prema zapadu, a da bi se onemogućilo klizanje terena uz taj prošireni dio podno crkve i župnog dvora sagraditi će se i potporni zid. 


U nastavku nekoliko fotografija i karta s označenom zonom radova 

21_104637_00_1-DSC04468.jpg 21_104655_26_1-DSC04471.jpg 21_104710_89_1-DSC04473.jpg 21_104724_18_1-DSC04480.jpg 21_104832_06_01-blokada_ceste_Barbara.jpg