Korisnički login

Obavijest o javnom uvidu u Studiju

Temeljem članka 20. i 21. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (''Narodne novine'', br. 59/00, 136/04 i 85/06), Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Varaždinske županije daje

O B A V I J E S T

o  javnom uvidu u Studiju utjecaja na okoliš

za zahvat  Sanacija odlagališta ''Gornje Vratno'' Općina Cestica

I

            Na temelju članaka 18., 19., 20. i 21. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (''Narodne novine'' br. 59/00, 136/04 i 85/06), Komisija za procjenu utjecaja na okoliš za zahvat Sanacija odlagališta otpada ''Gornje Vratno'' Općina Cestica na sjednici održanoj 25.09.2006. godine, donijela je Odluku o stavljanju na javni uvid Studije o utjecaju na okoliš za zahvat - sanacija odlagališta ''Gornje Vratno'', Općina Cestica.

II

Javni uvid provesti će se izlaganjem jednog primjerka cjelovite Studije i tri primjerka sažetka Studije u trajanju od 14 dana i to od  17.10.2006.  do  31.10.2006. godine.

III

Javni  uvid  provodi  se  u  prostorijama Općine Cestica, Dravska bb, Cestica, radnim danom od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.

    IV

Sažetak Studije biti će objavljen na Internet stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

V

Pismena mišljenja, prijedlozi i primjedbe upisuju se u knjigu primjedbi koja se nalazi u prostorijama Općine Cestica, Dravska bb, Cestica ili se dostavljaju u Varaždinsku županiju, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Kratka 1, Varaždin zaključno s 31.10.2006. godine.