Korisnički login

Općina Cestica osigurala subvencije poljoprivrednicima


Općina Cestica sklopila je Ugovore sa osiguravateljskim kućama Croatia osiguranje, Triglav i  Euroherc  o subvencioniranju usjeva i nasada osobama koje imaju prebivalište ili sjedište na području Općine Cestica. Subvencije iznose 25% za osiguranike usjeva i nasada , a maksimalno 5.000,00 kuna po domaćinstvu u poljoprivredi. Svaki osiguranik dužan je kod sklapanja osiguranja priložiti potvrdu osiguravatelju o visini svoje subvencije, a potvrdu izdaje Općina Cestica na zahtjev korisnika subvencije.
Osiguravatelji će biti na raspolaganju klijentima u prostorijama Općine Cestica, srijeda 10.05.2017. godine i četvrtak 11.05.2017. godine u razdoblju od 12,00 sati do 15,00 sati.

09_115033_04_images.jpg