Korisnički login

Poziv udrugama za financijsku potporu varaždinske Županije

    Varaždinska županija raspisala je poziv za prijavu programa udruga od interesa za županiju za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava u županijskom proračunu za 2007. godinu. Tako pravo na prijavu imaju udruge čijim se programom promiče ostvarivanje slobode, jednakosti, nacionalne ravnopravnosti, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav.
   
    Također, udruge koje provode programe na razini županije iz područja socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja, mobilnosti mladih u poticanja aktivnog sudjelovanja mladeži u društvu te očuvanja kulturne baštine. Na natječaj se mogu javiti i udruge koje promiču razvoj civilnog društva, vjersku i političku toleranciju, poštivanje etičkih načela u javnoj službi i medijima, ravnopravnost spolova i dobnih skupina, načela tržišnog gospodarstva i socijalnog poduzetništva, suzbijanje monopolističkog položaja, zaštite potrošača, promoviraju vrijednosti lokalne zajednice kroz upoznavanje, njegu i zaštitu prirodnih i kulturnih dobara, izvornih običaja, podizanje ekološke svijesti građana, osobito mladih.

    Sve zainteresirane udruge moraju svoje programe prijaviti na propisanim obrascima Popunjene obrasce treba poslati na adresu: Povjerenstvo Varaždinske županije za udruge, Franjevački trg 7, Varaždin, a krajnji rok za podnošenje prijava je 20. listopada. Zakašnjele ili  nepotpune prijave neće se razmatrati.