Korisnički login

Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica EU

Na osnovi čl. 7. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16) redovni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održavaju se treće nedjelje u svibnju svake četiri godine. Kako bi mogli ostvariti svoje aktivno, odnosno pasivno biračko pravo na navedenim izborima, državljani drugih država članica Europske unije dužni su pravovremeno poduzeti određene radnje. U nastavku je obrazloženje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske. 

29_130239_36_IIzborii.jpg
Obavijest_o_nacinu_ostvarenja_aktivnog_i_pasivnog_birackog_prava,_lokalni_izbori_2017..pdf
Puna verzija: 133.16 KB