Korisnički login

Napreduju radovi na novoj regulaciji prometa u centru Općine

U petak, 17. ožujka 2017. postavljeni semafori u Cestici
     Kod radova na novoj regulaciji prometa prvo su montirani stupovi nove rasvjete na koje su postavljena i nova rasvjetna tijela, a u petak, 17. ožujka postavljeni su semafori iznad prometnice u Varaždinskoj ulici, prvo iz smjera Varaždina te potom i iz smjera Dubrave Križovljanske.
    Predstoje radovi spajanju semafora na električnu mrežu i uređaj za upravljanje, a paralelno će se izvršiti sanacija pješačkih staza koje su se uslijed potrebnih radova na izgradnji temelja za postavljanje stupova nove rasvjete i semafora raskopali.
U nastavku nekoliko fotografija postavljanja semafora i novog izgleda najprometnijeg raskršća u općini Cestica. 

18_111159_16_1-P1540192.jpg 18_111211_29_1-P1540196.jpg 18_111225_54_1-P1540207.jpg 18_111239_68_1-P1540212.jpg 18_111324_54_1-P1540214.jpg 18_111338_61_1-P1540217.jpg 18_111358_43_1-P1540221.jpg