Korisnički login

Obavijest o postupanju s građevinskim otpadom

Obavještavaju se mještani Općine Cestica da je lokacija na kojoj se legalno prihvaća i obrađuje građevni otpad trgovačkog društva BT d.o.o. Babinec, Varaždinska 35, na kčbr. 2680/2, 2680/3, 2682/9 k.o. Babinec, Varaždinska bb, Babinec.

24_134851_13_preuzmi.jpg